. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

Instruction : Select the most appropriate choice for each item (Q1 – Q5)

 

Interviewer    :     Good afternoon, please have a seat.

Interviewee   :     …..(1).. . . . .

Interviewer    :    How are you doing?

Interviewee   :     I’m fine, thank you.

Interviewer    :    …….(2)..…..?

Interviewee   :     No, sir, I had no trouble at all.

Interviewer    :     Could you tell me a little about your …….(3)…….?

Interviewee   :     I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism. Interviewer          :           Any post-graduate degrees?

Interviewee   :     Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and …….(4)……

Interviewer    :     How about your ……(5)…….. ?

Interviewee   :    After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily.

 

 1. 1. Yes, please 2.   Thank you .
 2. With pleasure                                    4.   Sit down, please

 

 1. 1. What is the problems at office
 2. Did you like office you worked
 3. Was there any problems at the office
 4. Did you have any trouble finding us

 

 1. 1. Hobbies 2.   private life
 2. previous experience                         4.   educational background
 3. 1. Didn’t finish 2.   Dropped out in 1998 .
 4. eamed a degree                               4.   Took a break
 5. 1. Previous job 2.   Post education
 6. work experience                               ..4.       Other qualifications
 7. Instruction : Fill in the blank

Fast-food restaurants all use the same ………… to cook hamburgers. They cook them in          same way.

 1. methods                                            2.   Ingredients
 2. paths                                                4.   Lines

 

 1. Instruction : Fill in the blank

A man whose wife is dead is a………….. .

 1. father                                                2.   Widower
 2. parent                                               4.   Relative

 

 1. Instruction : Fill in the blank

A scientist who studies the remains of past life is a/an……..

 1. anthropologist                                   2.   Archaeologist
 2. historian                                            4.   Evolutionist

 

 1. Instruction : Fill in the blank

A group of people living together is a………… .

 1. community                                       2.   Civilization
 2. unity                                                  4.   Mystery

 

 1. Instruction : Fill in the blank

When you strike a match, it lights because of……….. .

 1. gravity                                               2.   Evaporation
 2. atmosphere                                      4.   friction

 

213   Instruction : choose the connect answer

If you want me to help you. ………. me on the phone

 1. will call                                              2.   call
 2. would                                                4.   called

 

 

 

 

 

214   Instruction : choose the connect answer

My teacher arrived after I for him for ten minutes.

 1. waiting                                              2.   was waiting
 2. have waiting                                      4.   had waited

 

215   Instruction : choose the connect answer

They could reach the house ………. the road was flooded

 1. although                                           2.   whether
 2. because                                           4.   even

 

216   Instruction : choose the connect answer

My daughter ………. here but she doesn’t work here

 1. has worked                                       2.   had worked
 2.   used to work                                     4.   used to working

 

217   Instruction : choose the connect answer

Please ask Jim ………. he wants to go to the Bird Park

 1. although                                           2.   whether
 2. when                                                 4.   because

 

Instruction : Read the following passage and choose the best answer for each item (Q16 – Q20)

      Dear Sir/Madam

With reference to your vacancy announcement information on www.thaicabincrew.com, I wish to apply for the position of Cabin Crew.

Please find the required document attached; 1. Application 2. Resume 3. Passport-size photograph 4. Full-length photograph 5. Transcript copy 6. ID Card copy 6. ID Card copy and 7. TOEIC copy.

My name is RatchapornSrichuepan. I graduated with a Bachelor of Arts degree from KhonKaen University with 2 nd class honors. I was majoring in German, minoring in English. I am 26 years old. At the present, I have been working for Mouser Electronics Inc. as a Customer Service Assistant. I have may customer service and communicated experiences such as Import Coordinator restaurant attendant in California, USA with works and Travel Program, I was also a hotel front office attendant, product presentation and training local guide (German language). I did volunteer work for example 1 renovated playground for children in rural area, organized house number plate for villagers and arranged stage performances for primary school students.

Tam approachable and hospitable. I have my genuine interest I people and cultures. English communication proficiency and team work are my key strengths. I will ensure safe and comfortable flight for my passengers to promote repeat traveling for XXX Airline.

I would like to think you for your time in considering my application and I truly look forward to receiving your interview invitation.

Best regards,

RATCHAPORN SRICHUEPAN

 

 1. 218. What’s kind of this letter?
 2. Cover letter (for job application)       2.   Letter of explanation of insurance
 3. Employment agreement                    4.   Follow up letter from travel agent

 

 1. What is job position that the writer would like to apply?
 2. Pilot                                                   2.   Engineer
 3. Flight attendant                                 4.   Secretary

 

 1. Which word is a synonym of “properties” ?
 2. Flight attendant                                 2.   Restaurant attendant
 3. Customer service attendant .            4.   Import coordinator

 

 1. What’s NOT applicant’s key strengths that she refered ?
 2. Approachable                                   2.   Hospitable
 3. English communication efficiently     4.   MS office skills

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

เรื่องล่าสุด