previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9
แชร์ให้เพื่อน
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  28
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 9

คำสั่ง   พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน

 

 1. ไก่ : ไข้หวัดนก ? : ?
 2. คน : ไข้หวัดใหญ่ 2009                                 2.   ลิง : ท้าวช้าง
 3. หืดหอบ: ไข้เลือดออก                                    4.   เอดส์ : ติดต่อ

 

 1. หน้าต่าง : เพดาน ? : ?
 2. ปล่องไฟ : เสาไฟฟ้า                                      2.   ประตูฟุตบอล: สนาม
 3. มุ่งลวด: เหล็กดัด                                          4. สะพาน : ถนน

 

 1. สัจจะ : ความเชื่อถือ
 2. ยุติธรรม : ความเลื่อมใส                                2.   เมตตา : ความอบอุ่น
 3. กล้าหาญ : กังวลใจ                                       4.   เสียสละ : ยากจน

 

 1. ภูเขา : ถนน
 2. สะพาน : แม่น้ำ                                            2.   เสาธง : เสาไฟฟ้า
 3. พื้น : เพดาน                                                 4.   เกาะ : เรือ

 

 1. เถาะ : ระกา ? 😕
 2. แมว :หนู                                                      2.   มกราคม: ธันวาคม
 3. เมษายน : ตุลาคม                                         4.   พฤษภาคม: สิงหาคม

 

 

 

 

 

คำสั่ง    พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้

กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

เครื่องหมายต่างๆ

คำสั่ง    พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                               กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

เครื่องหมายต่างๆ

หมายถึง เท่ากับ

หมายถึง ไม่เท่ากับซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่า

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือมากกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

หลักในการตอบคำถาม

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ไม่ซ้ำอีกข้อสรุปหนึ่ง

เงื่อนไข

ถ้า

และ (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์

 

คำถาม

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่  2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไข

 

งานกาชาดในจังหวัดแห่งหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ในงานมีการปาตุ๊กตาซึ่งวางอยู่บนชั้นวางโดยมี ของรางวัลเป็นตุ๊กตาถ้าใครปาตุ๊กตาหล่นลงมาถึงพื้นคนนั้นก็ได้ไป

– มีตุ๊กตา 20 ตัว จัดเรียงอยู่บนชั้นวางตุ๊กตาขนาด 4 ชั้นๆ ละเท่าๆ กัน

– มีตุ๊กตาอยู่สามประเภทคือ หมี แมว และสุนัข

– ตุ๊กตาแมว มีจำนวน 2 เท่าของหมี

–  ตุ๊กตาแมวอยู่บนชั้นวางทุกชั้นอย่างน้อยชั้นละ 1 ตัว

– ตุ๊กตาหมีทั้ง 4 ตัว อยู่บนชั้นวางชั้นที่ 2

– ชั้นวางชั้นที่ 4 และชั้นที่ 1 มีจำนวนตุ๊กตาแมวเท่ากัน

– ไม่มีชั้นวางชั้นใดที่วางตุ๊กตาเพียงประเภทเดียว

– ไม่มีชั้นไหนวางตุ๊กตาสุนัขมากกว่า 3 ตัว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ตุ๊กตาสุนัขมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ตัว

ข้อสรุปที่ 2   ในชั้นที่ 3 จะมีตุ๊กตาแมวจำนวน 3 ตัว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ไม่มีชั้นวางชั้นใดมีตุ๊กตาแมวเพียง 1 ตัว

ข้อสรุปที่ 2   ตุ๊กตาหมีมีที่ชั้นวางชั้นที่ 2 เท่านั้น

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ตุ๊กตาสุนัขมีมากกว่าตุ๊กตาหมี

ข้อสรุปที่ 2   มีตุ๊กตาแมวที่ชั้นว่าชั้นที่ 2 มีจำนวน 2 ตัว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ไม่มีชั้นวางชั้นใดที่มีตุ๊กตาสุนัขมากกว่าตุ๊กตาแมว

ข้อสรุปที่ 2 ชั้นวางบางชั้นอาจมีตุ๊กตาน้อยกว่า 5 ตัว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ตุ๊กตาหมีมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ตัว

ข้อสรุปที่ 2 ตุ๊กตาแมวมีจำนวนเท่ากันกับตุ๊กตาสุนัข

 

 

 

 

 1. ในช่วงฤดูมรสุม หากมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในปริมาณ 80 มิลลิเมตรเป็นเวลานานติดต่อกัน 2 ชั่วโมง จะทำให้น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครต้องใช้ งบประมาณเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมถึง 1 ใน 5 ของงบประมาณทั้งหมด ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. หากมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในปริมาณ 80 มิลลิเมตรเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง จะทำให้น้ำ                       ท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครเป็นบริเวณกว้าง
 3. งบประมาณร้อยละ 80 ของกรุงเทพมหานคร ใช้เพื่อดำเนินการเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การป้องกันน้ำท่วม         3.         หากมีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในปริมาณน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรเป็นเวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมงจะ                       ไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร
 4. กรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณในการป้องกันน้ำท่วมถึงร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด

 

 1. การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือหรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรกแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยโดย ปัจจุบันทันด่วนมีความสำคัญและจำเป็นเพราะจะทำให้ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุหรือการ เจ็บป่วย นั้น แล้วยังช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุ สามารถวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว             โดยอาศัยข้อมูล จากผู้ทำการปฐมพยาบาลข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. การไม่รักษาพยาบาลในขั้นแรกจะไม่ช่วยลดความร้ายแรงของอุบัติเหตุ
 3. การไม่ให้ความช่วยเหลือในขั้นแรกจะทำให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยพยาบาลได้อย่างถูกต้อง               และรวดเร็ว
 4. แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐม             พยาบาล
 5. แพทย์ไม่อาศัยข้อมูลจากผู้ทำการปฐมพยาบาลจะไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

 1. ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันประเภทอุดตัน และผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ป่วยควรหันมารับประทานอาหารประเภทปลาเนื่องจากเป็น อาหาร ที่นอกจากจะให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วยังเป็นอาหารที่ไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่ผู้ป่วย          อีกด้วยข้อความใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. ผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารประเภทปลา
 3. อาหารที่ไม่ใช่ปลาจะไม่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
 4. ผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวานควรรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันประเภทอุดตัน
 5. คนที่ไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะไม่ใช่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

 

 

 1. หลายคนเข้าใจกันว่า ปะการังเป็นพืชชนิดหนึ่ง แต่แท้จริงแล้ว ปะการังเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าต่อท้อง ทะเล เนื่องจากแนวปะการังจะเป็นแหล่งที่อยู่และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดที่เป็นแหล่งอาหารของ มนุษย์ ปะการังกำเนิดทรายให้กับทรายหาด โดยเกิดจากการสึกกร่อนของโครงสร้างหินปูน ทำให้     หินปูนปะการัง แตกย่อยละเอียดเป็นเม็ดทรายที่ขาวสะอาดข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น     1.      สัตว์ที่มีคุณค่าต่อท้องทะเลทุกชนิด คือ ปะการัง
 2. ไม่มีปะการังชนิดใด เป็นสัตว์ที่ไม่มีคุณค่าต่อท้องทะเล
 3. สัตว์ที่ไม่มีคุณค่าต่อท้องทะเลไม่ใช่ปะการัง
 4. สัตว์บางชนิดที่มีคุณค่าต่อท้องทะเล คือ ปะการัง

 

 1. มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะเป็นสายใยที่ทำให้สังคมมีความเข้มแข็ง อันนำไปสู่ความมั่นคงของสังคม ข้อใดสอดคล้องกับ ข้อความข้างต้น
 2. สมาชิกในสังคมจะมีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน ก็ต่อเมื่อสังคมมีความมั่นคง
 3. ถ้าสมาชิกในสังคมสัมพันธ์ต่อกันแล้ว สังคมนั้นอยู่อ่อนแอ
 4. สังคมใดขาดความมั่นคง แสดงว่าสมาชิกในสังคมนั้นไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อกัน
 5. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในสังคม เป็นปัจจัยที่ทำให้สังคมเข้มแข็งและมั่นคง

 

คำสั่ง   พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน

 1. 30 หนู : แมวหนอน : ?
 2. แมลง                   2.   นก                          3.   ตัวด้วง                    4.   หนู

 

 1. หมอ : คนป่วย ทนาย : ?
 2. ลูกความ               2.   โจทก์                       3.   ศาล                        4.   ฟ้องร้อง

 

 1. เล็กฮอร์น : ไก่ ? 😕
 2. งู: สัตว์เลื้อยคลาน                                     2. ไก่ : สัตว์ปีก
 3. ปักกิ่ง : จีน                                                4.   ปักกิ่ง : สุนัข ข้อ

 

 1. จดหมาย : โทรศัพท์? : ?
 2. เสียง : ชัดเจน                                            2.   โต้ตอบ : พูด
 3. เขียน : พูด                                                4.   กระดาษ : ตู้โทรศัพท์

 

 

 1. เสนอแนะ : เรียกร้อง ? : ?
 2. เกลี้ยกล่อม : ข่มขู่                                      2.   ร้องเรียน : ขอร้อง
 3. พิจารณา : ตัดสิน                                      4.   ขอร้อง : สั่ง

 

               หมายถึง เท่ากับ

หมายถึง ไม่เท่ากันซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่าได้

ก็ได้

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

คำชี้แจง :    โจทย์แต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษร และ                              เครื่องหมายให้ศึกษาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรูจาก                เงื่อนไขดังกล่าวมา พิจารณา ข้อสรูปทั้งสองนั้นเพื่อเลือกตอบข้อสรุปที่ตรงกับหลักการต่อไปนี้

คำอธิบาย : ใช้คำตอบดังต่อไปนี้ (ตอบข้อ 1-20)

ตอบ ก.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ข.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิด หรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ค.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าลุกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ ง.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้ง                                 สองไม่ซ้ำกัน

 

เงื่อนไขสัญลักษณ์

 

 

 

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไข

 1. บริษัทแห่งหนึ่งมี 5 แผนกคือบัญชี ส่งออก ออกแบบ ผลิต และประจำสำนักงาน แต่ละแผนกจะมีหัวหน้าแผนกไม่เรียงลำดับตามชื่อแผนก
 2. ระหว่างหยุดรับประทานอาหารกลางวัน หัวหน้าแผนกทั้ง 5 คน ต่างก็ได้นำของว่างและเครื่องดื่มมา รับประทานคนละ 1 อย่างโดยไม่ซ้ำกัน
 • เครื่องดื่มได้แก่ กาแฟร้อน กาแฟเย็นโกโก้นมสด และน้ำชา
 • ของว่าง ได้แก่ ข้าวต้มมัด กล้วยแขก คุกกี้โดนัท และแซนด์วิช
 1. ผู้ชายที่ทำงานแผนกผลิตดื่มกาแฟร้อน
 2. นายมานะเป็นหัวหน้าแผนกส่งออก
 3. น.ส.นภา ดื่มน้ำชาและเธอไม่ได้นำแซนด์วิชมารับประทาน
 4. หัวหน้าแผนกที่ดื่มกาแฟเย็นนำโดนัทมารับประทานแต่ผู้อื่นดื่มนมสดและไม่ได้นำคุกกี้มา                รับประทาน
 5. น.ส.วาสนานำข้าวต้มมัดมารับประทาน ในขณะที่นายวีระไม่ดื่มกาแฟ
 6. หัวหน้าแผนกออกแบบเป็นผู้หญิงและนำโก้โก้มาดื่ม ส่วนผู้นำแซนด์วิชไม่ดื่มนมสด

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นายวีระเป็นหัวหนาแผนกบัญชี

ข้อสรุปที่ 2      คนที่ดื่มน้ำชาเป็นหัวหน้าแผนกประจำสำนักงาน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่นำกล้วยแขกมารับประทานจะดื่มนมสด

ข้อสรุปที่ 2      หัวหน้าแผนกผลิตดื่มกาแฟร้อน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นายเกรียงศักดิ์เป็นหัวหน้าแผนกผลิต

ข้อสรุปที่ 2      หัวหน้าแผนกบัญชีเป็นผู้หญิง

 1. ข้อสรุปที่ 1 หัวหน้าแผนกบัญชีนำข้าวต้มมัดมารับประทาน

ข้อสรุปที่ 2      นายมานะนำคุกกี้มารับประทาน

 1. ข้อสรุปที่ 1 หัวหน้าแผนกประจำสำนักงานรับประทานกล้วยแขกและดื่มนมสด

ข้อสรุปที่ 2      นายเกรียงศักดิ์นำแซนด์วิชมารับประทาน

 

 1. ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ ดังนั้นสรุปได้ว่า
 2. วันนี้ฝนตก                                          2.   วันนี้ฝนไม่ตก
 3. วันนี้ฝนอาจจะไม่ตก                             4.   ยงสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน นายขาวเป็นคนจีน ฉะนั้น
 2. นายขาวอาจเป็นคนขยัน                        2.   นายขาวเป็นคนขยัน
 3. นาวขาวจะต้องรวย                               4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ของทุกชนิดมีลักษณะกลมเรียกว่าลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม สรุปได้ว่า
 2. ลูกรักบี้เป็นลูกฟุตบอลชนิดหนึ่ง             2.   ลูกรักบี้ไม่ใช่ลูกฟุตบอล
 3. ลูกรักบี้เบี้ยว                                        4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. สมสวาทแก่กว่าสมใจอยาก สมฤทัยอ่อนกว่าสมใจนึก สมใจนึกอ่อนกว่าสมใจอยาก ใครมีอายุน้อยกว่ากัน
 2. สมสวาท                                             2.   สมใจอยาก
 3. สมฤทัย                                              4.   สมใจนึก

 

 1. พ่อไปทำงาน แม่ไปทำงาน ลูกไปโรงเรียน ใครอยู่บ้าน
 2. ปู่กับย่า                                               2.   ตากับยาย
 3. คนใช้                                                 4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  28
  Shares
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •