previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7
แชร์ให้เพื่อน
 • 196
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  196
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 1. หมอ : เชื้อโรค ? : ?
 2. นักจิตวิทยา : คนไข้                                    2.   ตำรวจ : มิจฉาชีพ
 3. ลิ้น : ฟัน                                                   4.   ทนายความ : กฎหมาย

 

 1. บ่ม : สุก? : ?
 2. บึง : ตึง                                                    2.   ฉาบ : ทา
 3. ร้อน : อบ                                                  4.   ย่อ : ขยาย

 

 1. ? : ระยะทาง ปอน : ?
 2. อังกฤษ : ไมล์                                            2.   หลา : น้ำหนัก
 3. ต้น : นิ้ว                                                    4.   น้ำหนัก : ความยาว

 

 1. ? : ต้นมะพร้าวถนน : ?
 2. คอนกรีต : กาบมะพร้าว                              2.   กระต่าย : รถยนต์
 3. ชายหาด : เสาไฟฟ้า                                   4.   สวน : คมนาคม

 

 1. ? : รถยนต์ ปรอท : ?
 2. เครื่องยนต์ : เทอร์โมมิเตอร์                          2.   พวงมาลัย : อุณหภูมิ
 3. สัญญาณไฟ : จราจร                                  4.   ไมล์ : องศา

 

 

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้เราตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                                    กำหนดให้ เครื่องหมายเป็นดังนี้

 

หมายถึง เท่ากับ

หมายถึง ไม่เท่ากับซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่า

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือมากกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

หลักในการตอบคำถาม

ตอบ 1   ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3   ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ๆ

ตอบ4    ถ้าข้อสรุปใด ๆข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

ถ้า

และ      (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์)

 

คำถาม

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไขที่

 1. ในการจัดนิทรรศการขนมไทยครั้งหนึ่งมีขนมไทย 15 ชนิดเรียงไว้ในตู้ 3 ชั้นซ้อนกันแต่ละชั้น                วางได้ 5 ช่องแต่ละช่องจะมีขนมวางได้ 1 ชนิด
 2. ขนมทั้ง 15 ชนิด ได้แก่ ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมชั้น เผือกกวน ข้าวเหนียวแก้ว ทองหยอด วันกะทิ                     เรไร กลีบลำดวน หม้อแกง ตะโก้ ช่อม่วง ลูกตาลเชื่อม ขนมเปียกปูน และลำเจียก
 3. ขนมชั้นและเผือกกวนวางอยู่ชั้นบนสุด
 4. ข้าวเหนียวแก้วและทองหยอดวางอยู่ช่องที่ 5 ส่วนลูกตาลเชื่อมและหม้อแกงวางอยู่ช่องที่ 1
 5. เรไรวางอยู่ชั้นล่างสุดของช่องที่ 4 และวางชิดขนมเปียกปูน
 6. ช่อม่วงวางชิดและอยู่บนลำเจียกเช่นเดียวกับวุ้นกะทิวางชิดและอยู่บนเรไร
 7. ตะโกวางไว้ชั้นกลางและช่องกลางโดยอยู่คนละช่องคนละชั้นกับขนมเปียกปูน
 8. กลีบลำดวนวางชั้นเดียวกับเรไร และอยู่ช่องเดียวกับลูกตาลเชื่อม
 9. หม้อแกงอยู่ชั้นเดียวกันกับลำเจียก

คำถาม

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ลูกตาลเชื่อมอยู่บนช่องที่ 1

ข้อสรุปที่ 2      ขนมเปียกปูนอยู่ชั้นล่างของช่องที่ 5

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ขนมชั้นอยู่ช่องที่ 3

ข้อสรุปที่ 2      ทองหยอดอยู่ชั้นกลาง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ลำเจียกอยู่ช่องเดียวกันกับกลีบลำดวน

ข้อสรุปที่ 2      หม้อแกงอยู่ชั้นเดียวกันกับเรไร

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ตะโก้อยู่บนและชิดกับฝอยทอง

ข้อสรุปที่ 2      ทองหยอดอยู่ชั้นบนและชิดกับขนมเปียกปูน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ถ้าเผือกกวนอยู่บนและชิดกับวุ้นกะทิแล้วขนมชั้นจะอยู่บนและชิดกับฝอยทอง             ข้อสรุปที่ 2         กลีบลำดวนอยู่ชั้นเดียวกันกับทองหยอด

 

 1. 21 ตรรกวิทยาคือวิชาว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาทุกคนเป็นผู้ มีเหตุผล ผู้มีเหตุผลทุกคนไม่เป็นผู้เข้าใจผิดง่ายผู้เข้าใจผิดง่ายทุกคนเป็นผู้หาความสุขได้ยาก

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. ผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาบางคนไม่เป็นผู้หาความสุขได้ยาก
 2. ไม่มีผู้รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยาคนใดเป็นผู้เข้าใจผิดง่าย
 3. ไม่มีผู้หาความสุขได้ยากคนใดเป็นผู้มีเหตุผล
 4. ผู้มีเหตุผลทุกคนเป็นผู้ที่รู้จักใช้ประโยชน์จากตรรกวิทยา
 5. จากการศึกษาพบว่าถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิคร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรจะได้รับจะทำให้ ระดับคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 6. ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนใดลดลง แสดงว่าคนนั้นรับประทาน                        กรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับ
 7. ถ้าคน ไม่รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับแล้วระดับ                             คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดจะไม่ลดลง
 8. ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนใดไม่ลดลง แสดงว่าคนนั้นไม่ได้                             รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับ
 9. ถ้าคนใดไม่รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลอรี่ที่ควรได้รับระดับ                                คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนนั้นจะเพิ่มขึ้น

 

 1. หนังสือเป็นอาหารบำรุงสมองเป็นช่องทางที่แน่นอนที่สุดของมนุษย์ในอันที่จะสร้างสรรค์อำนาจ แห่งจิตและเป็นมิตรแท้ที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสำเร็จอีกครั้งการอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มศักยภาพ    ทำให้ตัวเรามีการพัฒนา ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. สิ่งที่นำมนุษย์ไปสู่ความล้มเหลวสิ่งนั้นไม่ใช่หนังสือ
 3. การอ่านหนังสือทำให้มนุษย์มีการพัฒนา
 4. หนังสือเป็นมิตรแท้ของมนุษย์
 5. การมีมิตรแท้เกิดจากการอ่านหนังสือ

 

 1. การตรวจแรงงานเป็นวิธีกระตุ้นให้มีการปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพการทำงานและ สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นขณะนี้การตรวจแรงงานอย่างจะทำได้ในขอบเขตที่จำกัดแต่อย่างไรก็ตาม      กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็พยายามขยายขีดความสามารถด้านการตรวจแรงงานด้วย            วิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นและกำหนดนโยบายการ          ตรวจแรงงานอย่างเด่นชัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานมีความรู้ความสามารถ

ข้อความข้างต้นไม่สอดคล้องกับข้อใด

 1. การไม่ปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ใช่การตรวจสอบ                         แรงงาน
 2. การกระทำที่มีขอบเขตไม่จำกัดไม่ใช่การตรวจแรงงาน
 3. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไม่พยายามขยายขีดความสามารถด้านการตรวจแรงงาน                        ด้วยการไม่จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
 4. เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานไม่มีความรู้ความสามารถมีสาเหตุมาจากการ ไม่กำหนดนโยบายการ                ตรวจแรงงานอย่างเด่นชัด

 

 1. บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอที่ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะ ประมาณ 10 เมตร ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. อุปกรณ์ไอทีที่ใช้กันสวนใหญ่มีบลูทูธ
 3. ถ้าอุปกรณ์ไอทีใดสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ แสดงว่าอุปกรณ์ไอที่นั้นมีบลูทูธ
 4. ถ้าอุปกรณ์ไอที่ใดไม่มีบลูทูธแล้ว อุปกรณ์ไอทีนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกัน
 5. คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ไอที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงทันได้คือ บลูทูธ

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 1. 22 โจรสลัด : ? ? : บ้าน
 2. ทะเล : ที่ดิน                                        2.   ยาม : ตำรวจ
 3. เรือ : ขโมย                                          4.   ผู้กระทำผิด : ที่อยู่อาศัย

 

 1. ? : หน้าต่าง ควัน : ?
 2. ลม : ปล่องควัน                                   2.   บ้าน : อากาศ
 3. หมอก : ประตู                                      4.   การก่อสร้าง

 

 1. ? : มะระ ลำไย : ?
 2. ลิ้นจี่ : ส้ม                                           2.   ลูกพลับ : บอระเด็ด
 3. มังคุด : มะยม                                     4.   มะดัน : มะขวิด

 

 1. ? : กลอน ประตู : ?
 2. โคลง : หน้าต่าง                                   2.   ภาษา : ช่างไม้
 3. บ้าน : กาว                                          4.   ประตู : พื้น

 

 1. เกรียง : ?แปรง: ?
 2. ไม้ : พลาสติก                                      2.   เหล็ก : ขนสัตว์
 3. ปูน : ทาสี                                           4.   ไม้ขีด : ตะเกียง

 

 

 

 

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                      กำหนดให้เป็นเครื่องหมายเป็นดังนี้

เครื่องหมายต่างๆ

หมายถึง เท่ากับ

หมายถึง ไม่เท่ากับซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่า

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือมากกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

หลักในการตอบคำถาม

ตอบ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัดหรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ๆ

ตอบ4   ถ้าข้อสรุปใด ๆข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัดไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง

 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ สำหรับข้อ 26-30

 

 

 

:  ทุกตัวแปรเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า 0

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1

ข้อสรุปที่ 2

 

เงื่อนไข

(1) ห้องชุดให้เช่า (flat) มี 6 ชั้น และมีผู้เช่าอยู่ 12 คน คือ เกรียงไกร ขจรเดชคณาวุฒิ ธงชัย จงรักษ์                     เฉลิม พล ชาญวิทย์ สันติ ดำรง เติมศักดิ์ ถนอมพงศ์และทวีเกียรติ โดยห้องชุดให้เช่าแต่ละชั้นมี               2 ห้อง แต่ละห้องมี ผู้เช่าอยู่ไม่เกินห้องละ 2 คน แต่บางห้องไม่มีผู้เช่าอยู่

(2) ชาญวิทย์พักห้องที่อยู่สูงกว่าเกรียงไกร 2 ชั้น

(3) เกรียงไกรอยู่สูงกว่าสันติ 1 ชั้น

(4) เฉลิทมพลอยู่ห้องต่ำกว่าทวีเกียรติและธงชัยจำนวน 3 และ 2 ชั้นตามลำดับ

(5) เกรียงไกรอยู่ห้องเดียวกับคณาวุฒิ

(6) ขจรเดชและจงรักษ์อยู่ชั้นเดียวกันแต่คนละห้อง

(7) ดำรงอยู่สูงกว่าขจรเดช 3 ชั้น 1

(8) ถนอมพงศ์และเติมศักดิ์อยู่ชั้นเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าห้องสันติ 2 ชั้น

(9) มีผู้เช่าอยู่คนเดียวคือ ขจรเดช จงรักษ์ เฉลิมพล เติมศักดิ์ ถนอมพงศ์ ธงชัยและทวีเกียรติ

(10) ค่าเช่าห้องแตกต่างกันคือชั้น 1-3 หากอยู่คนเดียวคิดค่าเช่า 6,500 บาทต่อเดือน หากอยู่ 2 คน                      คิดค่า เช่า 7,000 บาทต่อเดือน ส่วนชั้น 4-6 หากอยู่คนเดียวคิดค่าเช่า 6,000 บาทต่อเดือน                      หากอยู่ 2 คนคิดค่าเช่า 6,800 บาทต่อเดือน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ห้องชุดชั้น 4 มีห้องว่างอยู่ 1 ห้อง

ข้อสรุปที่2          ทวีเกียรติเช่าอยู่ชั้นเดียวกันกับชาญวิทย์

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ชาญวิทย์เช่าอยู่ห้องเดียวกันกับที่เกียรติ

ข้อสรุปที่ 2         เฉลิมพลต้องจ่ายค่าเช่า 6,000 บาทต่อเดือน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 สันติจ่ายค่าเช่า 6,500 บาทต่อเดือน

ข้อสรุปที่ 2         เติมศักดิ์และถนอมพงศ์เช่าอยู่ชั้น 1

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 เกรียงไกรต้องจ่ายค่าเช่า 3,400 บาทต่อเดือน

ข้อสรุปที่ 2         คำรงและธงชัยอยู่ห้องเดียวกัน

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 สันติและเฉลิมเช่าอยู่คนละชั้น

ข้อสรุปที่ 2         ขจรเดชและถนอมพงศ์ต้องจ่ายค่าเช่าต่างกัน 500 บาทต่อเดือน

 

 1. ผลจากค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และความกดดัน จากการกีดกันทางการค้าทำให้ประเทศเหล่านี้ย้ายบานการผลิตสินค่าอุตสาหกรรมออกนอก ประเทศมากขึ้นทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยได้รับความสนใจจาก           นักอุตสาหกรรมใน ประเทศเหล่านี้

ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. ถ้าค่าจ้างแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ไม่สูงขึ้น ประเทศเหล่านี้                        จะไม่ย้ายฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมออกนอกประเทศ
 2. การที่ค้าจ้างแรงงานในประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่สูงขึ้น ทำให้ประเทศ                          ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักอุตสาหกรรม               ในประเทศ เหล่านี้
 3. ถ้าประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้รับความสนใจจากนักอุตสาหกรรมใน             ประเทศญี่ปุ่นและในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แสดงว่าประเทศเหล่านี้ไมย้ายรากบาน                                    ผลิตสินค้า อุตสาหกรรมนอกประเทศ
 4. ถ้าประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ไม่ย้ายรากฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม                        ออกนอกประเทศ แสดงว่าค่าจ้างแรงงานในประเทศเหล่านี้ไม่สูงขึ้น หรือไม่มีความกดดันจาก                การกีดกันทางการค้า
 5. ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ

ข้อใดสอดคล้องกับความข้างต้น

 1. สิ่งที่สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 2. สิ่งที่ไม่สามารถนำไปดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติ
 3. สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติจะไม่สามารถดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 4. สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติสามารถดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 5. สารที่ตกตะกอนจะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจากแสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านลงสู่ ใต้น้ำได้ เพราะสัตว์น้ำและพืชใต้น้ำบางชนิดต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิตนอกจากนั้น น้ำของสารที่ ตกตะกอนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. สารที่ไม่ตกตะกอนจะไม่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์
 2. สารที่ไม่ตกตะกอนแสงอาทิตย์จะสามารถส่องผ่านลงสู่ใต้น้ำได้
 3. น้ำที่สามารถนำไปใช้เพื่อการบริโภคได้จะต้องไม่ใช้น้ำของสารที่ตกตะกอน
 4. สัตว์น้ำและพืชใต้น้ำทุกชนิดไม่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการดำรงชีวิต
 5. อาการชาที่แขนขาเกิดจากเส้นประสาทอักเสบซึ่งเป็นผลมาจากร่างกายขาดวิตามินบีหนึ่ง โรคนี้ พบได้บ่อยมากในประชากรของประเทศที่รับประทานข้าวเป็นหลัก เนื่องจากการรับประทานข้าวที่ มีการขัดสี แทนจะรับประทานข้าวซ้อมมือ

ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น

 1. โรคส่วนใหญ่ที่พบในประชากรของประเทศที่รับประทานข้าวเป็นหลักคือโรคเหน็บชาที่แขนขา
 2. ถ้าร่างกายของนาย ก. ไม่ได้เกิดอาการชาที่แขนขา แสดงว่านาย ก. รับประทานอาหารซึ่งมี                              วิตามินบีหนึ่งเป็นประจำ
 3. ถ้าประชากรของประเทศใดไม่ได้รับประทานข้าวเป็นหลัก ประชากรของประเทศนั้นจะไม่เกิด               อาการเป็นโรคที่แขนขา
 4. ประชากรของประเทศในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่รับประทานขนมปังเป็นอาหารหลัก ก็จะไม่ป่วยเป็น             โรคเหน็บชา

 

 1. ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวมี ความสำคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิวและความงามให้กับคุณอย่างยาวนาน
 2. ผิวของคนเราต้องการการดูแลที่ต่างกัน เพราะผิวของคนเรามีความแตกต่างกัน
 3. เพราะผิวของคนเราต้องการการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นผิวของคนเราจึงแตกต่างกัน
 4. ถ้าผู้ใดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับผิว ผิวของผู้นั้นจะไม่สวยงาม
 5. ถ้าผู้ใดที่ผิวที่สวยงาม แสดงว่าผู้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะผิว

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  196
  Shares
 • 196
 •  
 •  
 •  
 •