previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6
แชร์ให้เพื่อน
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 

 1. ดู เห็น? : ?
 2. คม :หอม                                            2.   ชิม : รส
 3. หู :เสียง                                              4.   ฟัง : ได้ยิน

 

 1. เครื่องบิน :ใบพัด? : ?
 2. รถยนต์: น้ำมัน                                     2.   เรือ : พาย
 3. รถไฟ :พื้น                                           4.   เกวียน:วัว

 

 1. 16 หมู่บ้าน : ตำบล? : ?
 2. เปรี้ยว เค็ม                                          2.   หลับ : ตื่น
 3. วัน :สัปดาห์                                        4.   ดู : โรงเรียน

 

 1. อ้วน: ผอม? : ?
 2. สูง: ต่ำ                                               2.   เล็ก : ใหญ่
 3. หนา : บาง                                          3.   ดำ :ขาว

 

 1. ผิว: ร้อน? : ?
 2. หู :ฟัง                                                 2.   ปาก : กิน
 3. มือ จับ                                                4.   ลิ้น : ขม

 

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                      กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้ เครื่องหมายต่างๆ

 

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่าซึ่งอาจเท่ากับหรือน้อยกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      ไม่น้อยกว่าซึ่งอาจเท่ากับหรือมากกว่า

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

 

หลักในการตอบคำถาม

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ไม่ซ้ำอีกข้อสรุปหนึ่ง

 

ใช้เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ ตอบคำถามข้อ 26 – 30

ถ้า

(ทุกตัวอักษรเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่าศูนย์)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

เงื่อนไข (สำหรับตอบคำถามข้อ 31-35)

–  ดำ แดง ขาว เขียว และเหลืองเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ต้องเรียนวิชาบังคับ 5 วิชา

คือ กฎหมาย ภาษี กฎหมายที่ดิน กฎหมายปกครองระหว่างประเทศ และกฎหมายพยาน

–  วันที่มีการสอนวิชาทั้ง 5 วิชา คือ วันจันทร์-วันศุกร์

–  ทุกคนจะเรียนได้วันละ 1 วิชาเท่านั้น

–  วันจันทร์ ดำเรียนวิชากฎหมายภาษี ขาวและเขียวเรียนวิชากฎหมายพยาน

–  วันอังคาร แดงเรียนกฎหมายพยาน แต่ดำเรียนกฎหมายที่ดิน

–  วันพฤหัสบดี ดำเรียนกฎหมายระหว่างประเทศ เขียวเรียนกฎหมายภาษี แดงและขาวเรียน                                 กฎหมายระหว่างประเทศในวันเดียวกันกับที่เหลืองและเขียวเรียนกฎหมายภาษี

–  ขาวเรียนกฎหมายที่ดินวันเดียวกับที่แดงเรียนกฎหมายพยาน

–  เหลืองและเขียวเรียนกฎหมายที่ดินวันเดียวกับที่แดงเรียนกฎหมายพยาน

–  กฎหมายปกครองเปิดสอนเฉพาะวันพุธเท่านั้น –เหลืองเรียนกฎหมายพยานวันเดียวกับเขียว

–  แดงเรียนกฎหมายที่ดินวันเดียวกับที่ดำเรียนกฎหมายภาษี

 

 

คำสั่ง       ทำตามเงื่อนไขต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 31-35

 

 1. ข้อสรุปที่ (1) ดำเรียนกฎหมายพยานวันเดียวกับเหลือง

ข้อสรุปที่ (2)   เหลืองเรียนกฎหมายที่ดินวันเดียวกับแดง

 

 1. ข้อสรุปที่ (1) แดงเรียนกฎหมายภาษีในวันอังคาร

ข้อสรุปที่ (2)   ขาวเรียนกฎหมายระหว่างประเทศคนละวันกับแดง

 

 1. ข้อสรุปที่ (1) มีคนเรียนกฎหมายระหว่างประเทศในวันพฤหัสบดีสามคน

ข้อสรุปที่ (2)   วันพฤหัสบดีมีคนเรียนกฎหมายภาษีสองคน

 

 1. ข้อสรุปที่ (1) วันศุกร์มีการสอนกฎหมายสามวิชา

ข้อสรุปที่ (2)   วันพุธมีการสอนกฎหมายเพียงสองวิชา

 

 1. ข้อสรุปที่ (1) เขียวและเหลืองมีวันเรียนตรงกันสามวัน

ข้อสรุปที่ (2)   แดงและขาวมีวันเรียนตรงกันสามวัน

 

คำสั่ง จงพิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. ถ้าดำไปต่างจังหวัด แดงจะอยู่บ้าน วันนี้แดงไม่อยู่บ้าน ฉะนั้น
 2. ดำไปต่างจังหวัด                                  2.   ดำไม่ไปต่างจังหวัด
 3. แดงไปต่างจังหวัด                                4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. คาราภาพยนตร์ 9 ใน 10 คนใช้สบู่ถูไถ น้องอั้มใช้สบู่ถูไถ ฉะนั้น
 2. คนสวยๆ นิยมใช้สบู่ถูไถ                        2.   น้องอั้มเป็นดาราภาพยนตร์
 3. น้องอั้มเอาอย่างดาราภาพยนตร์             4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. ทุกคนที่ทำงานอยู่บริษัท ก. เป็นเพื่อนของเกลี้ยง กุ้งทำงานในห้อองตรงกันข้าม ก้องเป็น เพื่อนรัก ของเกลี้ยง ก้อยทำงานอยู่ในบริษัท ก. เกลี้ยงไม่มีเพื่อนอยู่ในห้อง
 2. เกลี้ยงเป็นเพื่อนของกุ้ง                         2.   กุ้งเป็นเพื่อนของก้อง
 3. ก้อยเป็นเพื่อนของเกลี้ยง                       4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี ฉะนั้นอาจสรุปได้ว่า
 2. คนดีบางคนเป็นคนมีความรู้                  2.   คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนดี
 3. คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี                  4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 

 

 1. คนทุกคนถ้ายึดมั่นในความซื่อสัตย์แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต
 2. คนบางคนถ้าไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต
 3. คนบางคนถ้าไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
 4. คนทุกคนถ้าไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์แล้วจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต
 5. คนทุกคนถ้าไม่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์แล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต

 

คำสั่ง    พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาค่าคู่หลังที่มีความสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

 1. การพนัน : หนี้สิ้น ? : ?
 2. มด : น้ำตาล                                       2.   หนัก : เบา
 3. หมอ : คนไข้                                        4.   วิ่ง : เหนื่อย

 

 1. ดา : เห็น? : ?
 2. แสง : สว่าง                                         2.   ปาก : พูด
 3. หู : ฟัง                                                4.   หู : ได้ยิน

 

 1. ปืน : ยิง? : ?
 2. ค้อน : ขว้าง                                        2.   มีด : นั่น
 3. กระดาน : ชอล์ก                                  4.   พืช : ราก

 

 1. คน : อาหาร เครื่องยนต์ : ?
 2. เบนซิน                                               2.   น้ำมัน
 3. รถยนต์                                               4.   ลูกสูบ

 

 1. นก : ปีก ปลา : ?
 2. น้ำ                                                     2.   เหงือก
 3. ครีบ                                                   4.   ว่ายน้ำ

 

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อดามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้                                  กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้

ตอบ 1      ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 2      ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ 3      ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

 

ตอบ 4      ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด ซึ่งไม่ตรงกับ

อีกข้อสรุปหนึ่ง

 

เครื่องหมายที่กำหนดในข้อสอบ

หมายถึง      มากกว่า

หมายถึง      น้อยกว่า

หมายถึง      เท่ากับ

หมายถึง      ไม่เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่า

หมายถึง      ไม่มากกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      ไม่น้อยกว่า มีความหมายเดียวกับ

หมายถึง      น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

หมายถึง      มากกว่า หรือ เท่ากับ

กำหนดให้

(อักษรทุกตัวมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวก)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                 ข้อสรุปที่ 2

 

 1. ข้อสรุปที่ 1                                  ข้อสรุปที่ 2

 

คำสั่ง ทำเงื่อนไขต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 31 – 35

(1)     มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม เข้ามาเที่ยว เมืองไทย                                  แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน

(2)       สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไปคือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำดอนหวาย วัดพระแก้ว                        ศาลหลักเมือง และวัดไตรมิตร

(3)       มีนักท่องเที่ยว 4 คนหลงไปที่อื่นคือ ตลาดน้ำอัมพวา วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดปากน้ำ

(4)     มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำดอนหวายไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไป                                     ตลาดน้ำอัมพวา

(5)     มีนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งคนไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง

(6)     ชาวญี่ปุ่นต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร

(7)     ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์

(8)     ชาวจีนไม่ต้องการไปวัดไตรมิตรและหลงทางไป วัดอรุณราชวราราม

(9)     ชาวเวียดนามไปถามทางพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งที่จะไปศาลหลักเมือง

(10)   คนที่หลงทางไปตลาดน้ำอัมพวาคือชาวเกาหลี

(11)   มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

 1. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อสรุปที่ 2         ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ชาวญี่ปุ่นหลงทางไปวัดปากน้ำ

ข้อสรุปที่ 2         ชาวบ้านเวียดนามไม่ได้หลงทาง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางชาวเกาหลี

ข้อสรุปที่ 2         ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุปากน้ำคือคนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร

ข้อสรุปที่ 2         ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าวัด

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปวัดไตรมิตรกลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์

ข้อสรุปที่ 2         กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ตองการไปวัดเบญจมบพิตร

 

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

 1. นายเขียวมีลูกสามคน ลูกนายเขียวคนหนึ่งเป็นตำรวจ นายขาวเป็นลูกนายเขียวและไม่ได้เป็นครูฉะนั้น
 2. นายขาวเป็นตำรวจ                               2.   นายเขียวเป็นลูกชายคนหนึ่ง
 3. นายเขียวไม่มีลูกเป็นครูเลย                    4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. สุนัขเป็นสัตว์ที่เห่า เจ้าปุยนอนและไม่เห่า ฉะนั้น
 2. เจ้าปุยไม่ใช่สุนัข                                   2.   เจ้าปุยเป็นสุนัข
 3. เจ้าปุยขี้เกียจเห่า                                  4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. มีคนไทยส่วนน้อยที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น
 2. คนไทยบางคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 3. คนไทยส่วนมากที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 4. คนไทยส่วนน้อยที่ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 5. คนไทยส่วนมากที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. คนที่นับถือศาสนาบางคนถ้ายึดมั่นที่ในหลักธรรมมะแล้วจะมีความสุข ข้อใดไม่สอดคล้องกับ ข้อความข้างต้น
 2. คนที่นับถือศาสนาบางคนถ้าไม่ยึดมั่นในหลักธรรมแล้วจะมีความสุข
 3. คนที่นับถือศาสนาบางคนถ้าไม่ยึดมั่นในหลักธรรมแล้วจะไม่มีความสุข
 4. คนที่นับถือศาสนาทุกคนถ้ายึดมั่นในหลักธรรมแล้วจะไม่มีความสุข
 5. คนที่นับถือศาสนาทุกคนถ้ายึดไม่มั่นในหลักธรรมแล้วจะไม่มีความสุข
 6. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ฉะนั้น
 7. ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน                   2.   ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
 8. ตอนนี้รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ำมัน         4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  1
  Share
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •