. . .

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11
แชร์ให้เพื่อน
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แจกฟรี!! แนวข้อสอบ

ภาค ก. ก.พ.

ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11

คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน

 1. อ่าว : มหาสมุทร  ? : ?
 2. แหลม : แนวหินปะการัง                        2.   ป่า : เกาะ
 3. คาบสมุทร : ทวีป                                 4.   ภูเขา : ลำาธาร

 

 1. ขิง : ข่า ? : ?
 2. โหระพา : ตะไคร้                                  2.   คะน้า : พริก
 3. กาแฟ : มะพร้าว                                  4.   เผือก : แห้ว
 4. โทรศัพท์ : โทรคมนาคม ? : ?
 5. ไฟฟ้า : พลังงาน                                  2.   สื่อสารมวลชน : หนังสือพิมพ์
 6. ดวงจันทร์ : ดาวเคราะห์                        4.   กังหัน : เครื่องคิดเลข

 

 1. สมอง : ร่างกาย ? : ?
 2. ข้าราชการ : รัฐมนตรี                            2.   หมอ : คนไข้
 3. นักบริหาร : เลขานุการ                          4.   ครู : โรงเรียน

 

 1. สมอง : ร่างกาย? : ?
 2. หลังคา : อาคาร                                   2.   สัญญาณไฟ : จราจร
 3. การ์ตูน : ความขบขัน                            4.   หมวก : งอบ

 

 

หมายถึง เท่ากับหรือเท่ากัน

หมายถึง ไม่เท่ากันซึ่งอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้

หมายถึง มากกว่า

หมายถึง ไม่มากกว่าซึ่งอาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่าได้

ก็ได้

หมายถึง น้อยกว่า

หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

 

 

คำชี้แจง :    โจทย์แต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไข และข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษรและ                              เครื่องหมายให้ศึกษาทำความเข้าใจกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้จาก                            เงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาข้อสรุปทั้งสองนั้น เพื่อเลือกตอบข้อสรุปที่ตรงกับหลักการต่อไปนี้

คำอธิบาย   :  ใช้คำตอบดังต่อไปนี้ (ตอบข้อ 1 – 20)

ตอบ ก.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูก หรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ข.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ค.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ ง.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัดซึ่ง

ข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

เงื่อนไข

(ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)                                 ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)                            ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)                           ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)                           ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. 370. ข้อสรุปที่ 1)                          ข้อสรุปที่ 2)

 

เงื่อนไขที่ 2

(1)     มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย เข้ามาเที่ยวในเมืองไทย                        แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน

(2)     สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไปคือวัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว                       ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์

(3)       มีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่นคือตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์

(4)       มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำวัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน   (5)        มีนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งคนไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง

(6)     ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร

(7)     ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์

(8)     ชาวจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม

(9)     ชาวมาเลเซียไปถามทางจากพระจีนหลงทางไปที่อื่น ทั้ง ๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง

(10)   คนที่หลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือชาวเกาหลี

(11)   มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์เพื่อจะไปวัดพระแก้ว

(12)   นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ต้องการไปพิพิธภัณฑ์

คำถาม

 1. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อสรุปที่ 2      ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวตหลงทางไปวัดสุทัศน์

ข้อสรุปที่ 2      ชาวมาเลเซียไม่ได้หลงทาง

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางชาวเกาหลี

ข้อสรุปที่ 2      ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือคนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร

ข้อสรุปที่ 2      ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าวัด

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์

ข้อสรุปที่ 2      กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร

 

 1. คนไทยน้อยมากที่นับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต ข้อใดสอดคล้อง
 2. คนไทยบางคนนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 3. ไม่มีคนไทยคนใดนับถือศาสนาพุทธชินโต
 4. คนไทยจำนวนไม่มากนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต
 5. คนไทยจำนวนไม่น้อยนับถือศาสนาพุทธลัทธิชินโต

 

 1. มีคนไทยส่วนน้อยที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ข้อใดไม่สอดคล้อง
 2. คนไทยบางคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 3. คนไทยส่วนมากที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ .
 4. คนไทยส่วนน้อยที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 5. คนไทยส่วนมากที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 

 1. คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบางคนเป็นคนดี ฉะนั้นอาจสรุปได้ว่า
 2. คนดีบางคนเป็นคนมีความรู้                  2.   คนมีความรู้ทุกคนเป็นคนดี
 3. คนมีความรู้บางคนเป็นคนดี                  4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. นายแดงมีลูกสามคน ลูกนายแดงคนหนึ่งเป็นตำรวจ นายขาวเป็นลูกนายแดงและไม่ได้เป็นครู ฉะนั้น
 2. นายขาวเป็นตำรวจ                               2.   นายแดงมีลูกชายคนหนึ่ง
 3. นายแดงไม่มีลูกเป็นครูเลย                     4.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. การตรวจแรงงานเป็นวิธีการกระตุ้นให้มีการปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ขณะนี้การตรวจแรงงานยังกระทำได้ในขอบเขตที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็พยายามขยายขีดความสามารถด้านการตรวจแรงงานด้วย                 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และกำหนดนโยบายการตรวจ                                                แรงงานอย่างเด่นชัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานมีความรู้ความสามารถ ข้อใดไม่สอดคล้องกับ                                                     ข้อความข้างต้น
 2. การไม่ปรับปรุงความปลอดภัยในสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ใช่การตรวจ               แรงงาน
 3. การกระทำที่มีขอบเขตไม่จำกัดไม่ใช่การตรวจแรงงาน
 4. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไม่พยายามขยายขีดความสามารถด้านการตรวจแรงงาน                        ด้วยการไม่จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานไม่มีความรู้ความสามารถมีสาเหตุมาจากการไม่กำหนดนโยบายการ                             ตรวจแรงงานอย่างเด่นชัด

 

คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไร แล้วหาคำคู่หลังที่มีความสัมพันธ์ เช่นเดียวกัน

 1. รถไฟ : สถานี? : ?

ก.   แม่น้ำ : ท่าเรือ                                     ข.   เครื่องบิน : ท่าอากาศยาน

ค.   เรือ : แม่น้ำ                                         ง.   รถยนต์ : ถนน

 

 1. ?. ? ครู : สอน

ก.   นักเรียน : สอบ                                     ข.   ส.ส. : อภิปราย

ค.   ทหาร : ยิงปืน                                      ง.   ชาวนา : ทำนา

 1. โทรทัศน์ : ? โทรศัพท์ : ?

ก.   สี : มือถือ                                            ข.   ภาพ : เสียง

ค.   ภาพ : ได้ยิน                                        ง.   ชัดเจน : ฟังชัด

 1. เหนื่อย : อดทน ยากจน : ?

ก.   ร่ำรวย                                                 ข.   เศรษฐี

ค.   เกียจคร้าน                                          ง.   ขยัน

 

 1. นาฬิกา : เที่ยงตรง ? : ?

ก.   แว่นตา : ชัดเจน                                   ข.   ปากกา : ลื่น

ค.   สร้อยคอ : ทองคำ                                ง.   แหวน : เพชร

 

คำชี้แจง :      โจทย์แต่ละข้อจะประกอบด้วยเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ๆ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวอักษร และ                            เครื่องหมายให้ศึกษาทำ ความเข้าใจกับเงื่อนไขที่กำหนดให้ก่อน แล้วจึงอาศัยความรู้จาก               เงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาข้อสรุปทั้งสองนั้น เพื่อเลือกตอบ ข้อสรุปที่ตรงกับหลักการ                              ต่อไปนี้

คำอธิบาย :    ใช้คำตอบดังต่อไปนี้ (ตอบข้อ 26-35)

ตอบ ก.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ข.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิด หรือไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข

ตอบ ค.    ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข

ตอบ ง.     ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ำกัน

 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ สำหรับข้อ 26 – 30

 

 

 

: ทุกตัวอักษรเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 0

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

 1. ข้อสรุปที่ 1)

ข้อสรุปที่ 2)

 

เงื่อนไข

 1. นิ่มนวล วิสูตร เข้ม ผ่องใส และพลังได้เข้าคิวเพื่อเลือกซื้ออาหารมารับประทานโดยใช้วิธี                             บริการตัวเองทั้ง 5 คนต่างก็เลือกซื้ออาหารคนละอย่างไม่ซ้ำกัน อาหารที่เลือกซื้อ ได้แก่ ข้าวผัด                    ก๋วยเตี๋ยว ข้าวยำ ขนมจีน และสลัด
 2. ทั้ง 5 คน มีนามสกุลที่แตกต่างกันคือ จิตรดีสูงส่ง เกริกเกียรติ เจริญใจ และเชิดชู โดยชื่อ                            นามสกุลไม่ได้เรียงตามลำดับ
 3. พลังมีนามสกุลเกริกเกียรติไม่ชอบรับประทานสลัดจึงไม่ซื้อรับประทาน
 4. นิ่มนวลเข้าคิวเป็นลำดับที่ 4
 5. คนที่มีนามสกุลเชิดชูไม่ได้ชื่อเข้มและซื้อก๋วยเตี๋ยวมารีบประทาน
 6. พลังไม่ได้เข้าคิวเป็นลำดับแรกหรือลำดับสุดท้าย
 7. ผู้เข้าคิวซื้อสลัดถัดจากคนที่นามสกุลสูงส่ง
 8. คนที่เข้าคิวเป็นลำดับที่ 2 ซื้อข้าวยำแต่ไม่ใช่เข้ม
 9. คนที่ซื้อข้าวผัดเป็นคนหนึ่งในสองลำดับสุดท้าย
 10. ผ่องใสเข้าคิวต่อจากวิสูตร

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 เข้มเข้าคิวเป็นลำดับที่ 5

ข้อสรุปที่ 2      ผ่องใสซื้อข้าวยำ

 1. ข้อสรุปที่ 1 นิ่มนวลมีนามสกุลเชิดชู

ข้อสรุปที่ 2      ผู้มีนามสกุลสูงส่งซื้อข้าวยำ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 เข้มมีนามสกุลจิตรดี

ข้อสรุปที่ 2      ผู้มีนามสกุลเจริญใจซื้อข้าวยำ

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สองมีนามสกุลจิตรดี

ข้อสรุปที่ 2      ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สี่มีนามสกุลเชิดชู

 

 1. ข้อสรุปที่ 1 ถ้าผู้ที่มีนามสกุลจิตรดีเข้าคิวเป็นลำดับที่สอง แล้วเข้มจะมีนามสกุลเจริญใจ

ข้อสรุปที่ 2      ผู้ที่เข้าคิวลำดับที่สามซื้อขนมจีน

 

 1. ถ้าใครพลาดรถขบวนแรกแล้วจะมาโรงเรียนสายนายแดงาโรงเรียนสาย สรุปได้ว่า

ก.   นายแดงพลาดรถขบวนแรก                   ข.   นายแดงมารถส่วนตัว

ค.   นายแดงตื่นสาย                                   ง.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. อากาศเย็นเพราะฝนตก วันนี้อากาศไม่เย็น ฉะนั้น

ก.   วันนี้แดดออก                                      ข.   วันนี้ฝนไม่ตก

ค.   วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝน                                   ง.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. มณีไปทำงานแต่เช้า คนไปทำงานแต่เช้าเป็นคนขยัน ข้าราชการทุกคนเป็นคนขยัน ฉะนั้น

ก.   มณีเป็นคนขยัน                                   ข.   มณีเป็นข้าราชการ

ค.   คนขยันทุกคนเป็นข้าราชการ                  ง.   ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 

 1. คนไทยทุกคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความ ข้างต้น

ก.   คนไทยบางคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข.   คนไทยบางคนต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค.   คนไทยทุกคนไม่ต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ง.   คนไทยส่วนน้อยต้องไปออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

 1. คนขยันเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ คนมีความรับผิดชอบทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตข้อใด ไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น

ก.   คนขยันเรียนทุกคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ข.   คนขยันเรียนส่วนน้อยประสบความสำเร็จในชีวิต

ค.   คนขยันเรียนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต

ง.   คนขยันเรียนส่วนมากไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต


ข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ข,แนวข้อสอบ ก.พ. เฉลย,แนวข้อสอบ ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ก.พ.,เฉลยข้อสอบ ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ.,หนังสือ คู่มือ ก.พ.,หนังสือ สอบ ก.พ.,ข้อสอบ ภาค ก.,ข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ภาค ก.,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.,แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. 2562,แนวข้อสอบ ภาค ก. ภาค ข,แนวข้อสอบ ภาค ก. เฉลย,แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.,หนังสือ คู่มือ ภาค ก. ก.พ.,หนังสือ เตรียม สอบ ก.พ. ภาค ก.,หนังสือ เตรียม สอบ ภาค ก.,เฉลยข้อสอบ ภาค ก.,

 •  
  2
  Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > แนวข้อสอบแจกฟรี [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > ภาค ก. ก.พ. > แจกฟรี!! แนวข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 11

เรื่องล่าสุด