previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ค. -22 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ค. -22 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

“เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 พ.ค. -22 มิ.ย. 2560 รวม 12 อัตรา

เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญํติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง ากรสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณซุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา (ระดับปริญญาโท)

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 6 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 17,500-19250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ เลขาธิการสภาการศึกษา :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ เลขาธิการสภาการศึกษา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |