เปิดรับสมัครสอบตำรวจ 2556 (บช.น., ภ.7, ตชด.,บช.ส.) รวม 1,746 อัตรา “22 ม.ค. -8 ก.พ. 2556”

สอบตำรวจสำหรับผู้จบ ม. 6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 (บุคคลภายนอก)

1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ
ในส่วนของ บช.น. จำนวน 982 อัตรา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. จำนวน 200 อัตรา และ ภ.7 จำนวน 64 อัตรา
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด. จำนวน 500 อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

สมัครได้ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบตำรวจ คลิกที่นี่

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram