previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 2556 ตั้งแต่ 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 (บุคคลภายนอก) 500 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > เสียงกระซิบจากแอ๊คกรุ๊ป [ทั้งหมดคลิกที่นี่] > เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 2556 ตั้งแต่ 22 ม.ค.-8 ก.พ. 2556 (บุคคลภายนอก) 500 อัตรา
ตชด

สายป้องกันและปราบปราม รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 22 ม.ค. – 8 ก.พ. 2556

ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง รับสมัครและคัดเืลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม เพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ กห1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 18 ก.พ. 2556

สอบข้อเขียน 24 ก.พ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน+สอบรอบสอง 1 มี.ค.2556

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 22 เม.ย. 2556

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่