previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

เทศบาลนครภูเก็ต: ครูผู้ช่วย (ถึง 5 เม.ย.)

แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันภาคภาค ข และภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 47 และข้อ 53 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  จำนวน  39  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้
1)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3)สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 8 อัตรา
4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
6)สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7)สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
8)สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
9)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
10)สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา
11)สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
12)สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล จำนวน  1 อัตรา
13)สาขาวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน  1 อัตรา

เอกสารแนบ edu451.pdf
เอกสารแนบ edu452.pdf
เอกสารแนบ edu453.pdf

ดูประกาศคลิกที่นี่
website เทศบาลนครภูเก็ต:คลิกที่นี่l

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •