previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

เตรียมสอบท้องถิ่น – |ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > เตรียมสอบท้องถิ่น – |ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา

“เตรียมสอบท้องถิ่น – |ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา

เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

จากรายงานการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. จากที่ ก.จ. กท. และ ก.อบต. ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยกำหนดให้ผู้สมัครสอบเสียค่าธรรมเนียมสอบตามอัตราที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีแสดงความประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนในตำแหน่งต่างๆ รวม 105 ตำแหน่ง รวม 3,415 อัตรา

(1) ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง รวม 1,762 อัตรา
(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง รวม 1,653 อัตรา

ขั้นตอนการเตรียม “สอบท้องถิ่น” 2559

  • ส.ค. 59 ออกระเบียบ สถ.ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา
  • ส.ค. 59 ประชุม กสถ.
  • ส.ค. – ก.ย. 59 ประชุม ก.กลาง
  • ต.ค. 59 ประชุมจังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบ
  • ต.ค. – ธ.ค. 59 รับสมัคร*****

  • ธ.ค. 59 ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครตำแหน่งต่างๆ แต่ละศูนย์สอบ
  • ธ.ค. 59 ประกาศ กสถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  • ม.ค. 60 ดำเนินการสอบ
  • ม.ค. 60 ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ตำแหน่ง: ลุ้น!! สมัครสอบท้องถิ่น ต.ค.-ธ.ค. 59 (จากรายงานการประชุม) 105 ตำแหน่ง 3,415 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  เตรียมสอบท้องถิ่น :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |