previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560

“สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2560

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านลิขิต ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความสามารถในการเขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ (แบบรัตนโกสินทร์)
– ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์ (การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ)


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาลักษณ์ (การปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ)
– ความสามารถในการเขียนตัวหนังสือบรรจงตามแบบอาลักษณ์ (แบบรัตนโกสินทร์)

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานลิขิตปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอาลักษณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |