. . .

สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการเงินและบัญชี/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 24 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการเงินและบัญชี/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 24 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
——
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
—–
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
—–
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     8,700 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงาน ก.พ.:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงาน ก.พ.: นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการเงินและบัญชี/นิติกร/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 24 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด