previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2560

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 ส.ค. 2560

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ทางด้านธุรการ ทั้งงานสารบรรณ และงานพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล
(2) การสรุปรายงาน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
(3) การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุเบื้องต้น
(4) ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |