. . .

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |เศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 11 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 พ.ย. -21 พ.ย. 2559 |บรรณารักษ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 15000 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2.เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ต.ค. -18 ต.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ พร้อมทั้งต้องแสดงหลักฐานประสบการณ์การทำงานด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีต่าง ๆ เช่น วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(3) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุเพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน และดำเนินการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณเพื่อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน หากชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน เพื่อดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบต่อไป
(5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องต่อไป
(6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 6 ก.ย. -14 ก.ย. 2559 |16 อัตรา 8 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 16 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 เม.ย. -11 พ.ค. 2559 |นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ
รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และในทางที่ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 21 มี.ค. -8 เม.ย. 2559 |29 อัตรา 8 ตำแหน่ง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดังนี้

 1. เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท
 2. เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 3. นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
 4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
 7. บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท
 8. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,400 บาท

ตำแหน่ง: 29 อัตรา 8 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ธ.ค. -08 ม.ค. 2559  เศรษฐกร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ


 รายละเอียดวุฒิ : ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ตำแหน่ง: เศรษฐกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 -17 ก.ค. 2558  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -26 มิ.ย. 2558  เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,900-17,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -11 มิ.ย. 2558  เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,900-17,500
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     คุณสมบัติเฉพาะสำคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2.เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ทดสอบความรู้ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับทักษะการตรวจสอบการเงินและการบัญชี การตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน การให้คำปรึกษาแนะนำ ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555

(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการ
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๑.๒ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาชาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
๒) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
– ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
และการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี)
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท
และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
อัตราเงินเดือน ๕,๗๖๐ บาท
และเงินเพิ่มค่าครองชีพ ๒,๔๔๐ บาท
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ สาขาบริหารธุรกิจ
๒) สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตำแหน่งนิติกร (ปริญญาตรี)
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน         
ชื่อตำแหน่ง :     เศรษฐกร (ปริญญาโท , ปริญญาตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ๑.๑ เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๑.๒ เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๒ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
๑.๓ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.) จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
– ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ซอยอารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     เศรษฐกร (ป.โท) เศรษฐกร (ตรี) นิติกร (ตรี) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตรี)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน ๑๙ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๙,๗๐๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน พูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๑.๒ เศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๑.๓ นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๑.๔ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน ๓ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๗,๙๔๐ บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
๒) มีความรู้ความสามารถในวิชาการเขียนคำสั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ๕. วิธีการคัดเลือก
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบโดยการสัมภาษณ์และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ลูกจ้างชั่วคราว         
ชื่อตำแหน่ง :     บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน :     7,940 บาท
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์)
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธี ดังนี้
๕.๑ ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งด้านบรรณารักษ์ โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน)
๕.๒ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -23 ธ.ค. 2559 |นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชี

เรื่องล่าสุด