previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา

“สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 รวม 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือบัญชี หรือเลขานุการ หรือพณิชยการ หรือภาษาต่างประเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) หรืดโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกและพิมพ์รายานการประชุม
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา :ตนเอง