สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จะประกาศอีกครั้งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (380)

คู่มือเตรียมสอบ  คลิกที่นี่>> http://actboard.129jump.com/topics/6863-1-1.html

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram