. . .

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นิติกร/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า (ถึง 11 มี.ค.)

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นิติกร/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า (ถึง 11 มี.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นิติกร
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
—————-
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
—————-
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธา
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
—————-
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้า
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
—————-
รายละเอียดวุฒิ :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 1)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นิติกร/นายช่างโยธา/นายช่างไฟฟ้า (ถึง 11 มี.ค.)

เรื่องล่าสุด