สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์: นักกายภาพบำบัด (ถึง 20 พ.ค.)

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักกายภาพบำบัด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์)
อัตราเงินเดือน :     10,850 บาท
ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
   
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram