previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า: เจ้าหน้าที่ทั่วไป,เจ้าหน้าที่โครงการ (ถึง 23 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า: เจ้าหน้าที่ทั่วไป,เจ้าหน้าที่โครงการ (ถึง 23 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ชั้น 4 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ประกาศรับสมัคร : ลูกจ้างเหมาบริการ         
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทั่วไป สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
อัตราเงินเดือน : 13,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตริทางกฎหมาย (นิติศาสตร์)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำสัญญา/บันทึกข้อตกลง หรือประกาศ เกี่ยวกับการให้ทุนพัฒนาการเมืองงภาคพลเมือง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    กฎหมายมหาชน
ทักษะ/สมรรถนะ :    1. คอมพิวเตอร์
2. ภาษาอังกฤษ
————————-
ประกาศรับสมัคร :ลูกจ้างโครงการของสำนักงานสภาพัฒนการเมือง         
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักแผนพัฒนาการเมือง
อัตราเงินเดือน : 13,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : มีความสามารถในงานบริหารและประสานงานทั่วไป งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ งานบริหารการประชุมและบริหารโครงการ หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    1. การบริหารและประสานงานทั่วไป
2. งานธุรการสำนักงาน งานสารบรรณ
3. การบริหารโครงการ
ทักษะ/สมรรถนะ :    1. คอมพิวเตอร์
2. ภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •