สำนักงานศาลยุติธรรม: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ถึง 18 ม.ค.)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในสำนักงานศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา (13 ธ.ค.54-18 ม.ค.55)

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานศาลยุติธรรม:คลิกที่นี่l

ศาลยุติธรรมรับสมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ถึง 18 ม.ค. 55

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram