previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ,เคมี) (ถึง 21 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ,เคมี) (ถึง 21 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) รวม 9 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี 9 อัตรา รับสมัคร 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

    1. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 1 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    2. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    3. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    4. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

    5. ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

    จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรก 2 ตำแหน่ง

    อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ปิโตรเลียม หรือ โพลิเมอร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 3 ห้อง 314 อาคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1 -21 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา)
อัตราเงินเดือน :     9,140-9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •