previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): นักตรวจสอบภายใน (ถึง 11 พ.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): นักตรวจสอบภายใน (ถึง 11 พ.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ และการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     มนุษย์สัมพันธ์ดี
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     หัวหน้าฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร/นักประชาสัมพันธ์/วิศวกร หรือนักวิชาการ/นักคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รับสมัครนักตรวจสอบภายใน (ลูกจ้างประจำ) 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
2.คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
3.มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในระดับใช้งานคล่อง
สามารถหารายละเอียดได้จาก www.gistda.or.th
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ ตรวจสอบการดำเนินงาน และอื่นๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ :     ใช้ Microsofts Office ได้คล่อง

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ การดำเนินงาน และอื่นๆ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1.ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน/การควบคุมภายใน
2. ภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ :     วัดทัศนคติ
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •