สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): นักตรวจสอบภายใน (ถึง 11 พ.ค.)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคาร B ชั้น 7 ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบภายใน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี และคุณวุฒิปริญญาโทสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ และการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ :     มนุษย์สัมพันธ์ดี
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram