previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -12 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -12 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 1 ต.ค. -12 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

คุณสมบัติ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– เข้าใจลักษณะงาน IT Support, Helpdesk

– มีทักษะด้านการแก้ปัญหา IT ทั่วไป เช่น OS, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เน็ตเวิร์ค และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

– มีประสบการณ์ด้าน IT Support (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานหรือรับแจ้งจากผู้ใช้งาน ตามตึกต่างๆ

2. ตรวจตราดูแลระบบอุปกรณ์และระบบไอทีขององค์กรในป้องเชิงกัน ให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อันได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์แบบพกพา ฯลฯ

3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้

4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เดือน สัญญาจ้าง 1 ปี

 

วิธีการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : watcharee@arda.or.th

 

สถานที่รับสมัคร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-579-7435 ต่อ 2201, 2210 (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 19 ก.ย. -30 ก.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

 

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  หรืออื่นๆ ตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ สรุปผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที ความรับผิดชอบ 

3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้ 

 

สัญญาจ้างระยะเวลา 6 เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560 เดือนละ 15,000 บาท  

 

วิธีการสมัคร : ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งมาที่ e-mail watcharee@arda.or.th

สถานที่รับสมัคร : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5797435 ต่อ 2201,2210 (ในวันและเวลาราชการ)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร :ตนเอง,อีเมล์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขคจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล
อัตราเงินเดือน :     15,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ให้ตรงตามนโยบายและแผนของสำนักงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยเฉพาะด้านเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและพิจารณาข้อเสนอโครงการให้กับส ำนักงาน รวมทั้งประสานงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
3. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยเฉพาะด้านเพื่อเป็น ที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลโครงการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     วิิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยสู่การต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ ขบวนการบริหารโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผล
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน และทำความเข้าใจบทความ การแปล )
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์โครงการวิจัย หรือบริหารโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์เชิงพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :     15,650 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. วิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของข้อเสนอโครงการวิจัย รวมถึงผลิตผลที่จะได้จากโครงการวิจัยที่นำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ รวมทั้งวิเคราะห์แผนรายได้ที่โครงการวิจัยเสนอ
2. จัดทำแผนธุรกิจของโครงการที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งก าหนดราคาผลิตผลที่ได้จากโครงการวิจัย
3. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลเชิงพาณิชย์ และเสนอแนวโน้มทางการตลาดของผลิตผลและหรือเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการวิจัย
4. ติดตาม วิเคราะห์ พร้อมทั้งประสานนักวิจัยในการติดตามรายได้ของโครงการให้เป็นไปตามแผน และรวมถึงการปรับแผนรายได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของโครงการวิจัย
5. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางที่เป็นประโยชน์หรือแนวโน้มในการขยายผล รวมทั้งเจรจา และประสานนักวิจัยเบื้องต้น เพื่อหาแนวทางขยายผลเชิงพาณิชย์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     วิิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพาณิชย์ของโครงการวิจัย และการบริหารจัดการ
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน และทำความเข้าใจบทความ การแปล )
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการวิจัย หรืองานด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์ งานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อัตราเงินเดือน :     15,650 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงาน รวมทั้งจัดทำรายละเอียดและเอกสารประกอบ
คำขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตลอดจนการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดทำสัญญา การอนุญาตให้ใช้สิทธิและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. ดำเนินการด้านปกป้องสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยของ
4. ประสานการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ในเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การขยายผลเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     วิชาที่ 1 ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน และทำความเข้าใจบทความ การแปล ) และการทดสอบความรู้ด้านศัพท์เฉพาะทาง
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการร่างคำขอสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคล งานบริหารทุนการศึกษา
อัตราเงินเดือน :     15,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือบริหารธุรกิจ หรือสังคมศาสตร์ หรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. วิเคราะห์ข้อมูล กำหนดประเภทและจำนวนทุน การจัดทำแผน และควบคุมการให้ทุนการศึกษาของส านักงาน
2. จัดระบบงาน การสรรหา การจัดสอบ ในการให้ทุนการศึกษาของสำนักงาน
3. ประสานงานให้ความรู้เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาของสำนักงาน กับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและประเมินผลงานของบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาของส านักงาน ตลอดระยะเวลาการได้รับทุน
5. ติดตามและประเมินผลงานการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง
6. จัดทำทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาของส านักงาน และผู้รับการอบรม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     ิชาที่ 1 ความรู้ด้านการบริหารทุนการศึกษา (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความรู้ในการบริหารพัฒนาบุคลากรวิจัย และการบริหารทุนการศึกษา
วิชาที่ 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
ทดสอบความถนัดด้านภาษาอังกฤษ (การใช้ภาษาตามหลักไวยากรณ์ การอ่าน
และท าความเข้าใจบทความ การแปล )
ทักษะ/สมรรถนะ :     ปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเขียนและอ่านเป็นอย่างดี
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
   
   
เงื่อนไข :     ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน):คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     เจ้าหน้าที่ของรัฐ (องค์การมหาชน)         
ชื่อตำแหน่ง :     รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ด้านวิชาการ
อัตราเงินเดือน :     80,000 บาท
ประเภท :    
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโทขึ้นไป
รายละเอียดวุฒิ :     สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ
2. กำหนดแนวทาง ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักสนับสนุนการวิจัยและสำนักเกษตรพาณิชย์ ให้เป็นไปตามทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของสำนักงาน
3. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการวิจัย เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในระดับผู้นำทีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือหรือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     -การบริหารจัดการโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
-การบริหารพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
-การบริหารจัดการงานภายในสำนักงาน
-การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเจรจาธุรกิจ
ทักษะ/สมรรถนะ :     – มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ด้านการบริหาร และต้องปฏิบัติงานด้านการบริหารองค์กร หรือบริหารงานโครงการวิจัย หรือโครงการอื่นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการเจรจาทางธุรกิจในระดับดี
   
   
เงื่อนไข :     สัญญาจ้างฉบับแรกมีกำหนด 2 ปี
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554 ถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •