สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง 11 ม.ค.)

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาคอมพิวเตอร์,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน :     12230 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram