previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 10 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (ถึง 10 ก.พ.)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     9,140 – 9,690 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางธรณีวิทยา ทางธรณีศาสตร์ หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     1) สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
– ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
2) การสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ทักษะ/สมรรถนะ :     –
   
   
เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร:คลิกที่นี่