previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ นักประชาสัมพันธ์ (ถึง 9 มี.ค. 55)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบ นักประชาสัมพันธ์ (ถึง 9 มี.ค. 55)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     นักประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน :     10010 บาท
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1. รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์หรือในสาขาวิชาอื่นใดทางนิเทศศาสตร์
2. ความรู้ความสามารถที่ต้องการเพิ่มเติม ดังนี้
(1) สามารถถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว และเขียนข่าวได้
(2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Microsoft Word /Excel และ Photoshop ได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. เขียนข่าว เขียนโครงการ จัดทำข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการแถลงข่าวหรือสัมภาษณ์
2. รับผิดชอบการออกแบบ จัดทำเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ วารสารภายใน ฯลฯ)
สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
3. ถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ/ตกแต่งภาพ
4. รับผิดชอบออกแบบ จัดทำงานศิลป์ต่าง ๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน :
– สมรรถนะ
สอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :     1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะประกาศเรียงตามลำดับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555


ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •