สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ถึง 10 ก.พ.)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นดยบายและแผน ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,500 บาท รวม 10,640 บาท

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น พร้อมเอกสารและหลักฐานตามประกาศ ได้ที่ส่วนงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรายชื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง:คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram