previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

“สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วยสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็ฯพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ในตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ที่สถานธนานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการเงิน การบัญชี หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

การรับสมัครสอบ

วัน เวลา และช่องทางการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางอีเมล์ให้จัดส่งมาที่ hr.pawn.or@gmail.com (แนบไฟล์แบบ PDF หรือ JPG) ก่อนเวลา 15.30 น.ของวันสุดท้ายการรับสมัคร

3. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านาทางไปรษณ๊ย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ภายในช่วงวันรับสมัคร (นับวันที่ลงตราประทับในการจัดส่ง) สำหรับผู้ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แจ้งหลักฐานการชำระเงินก่อนเวลา 15.30 ของวันสุดท้ายการรับสมัคร)

ตำแหน่ง: พนักงานบันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,150-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สำนักงานธนานุเคราะห์ :ตนเอง  ,mail  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานธนานุเคราะห์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |