previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -17 ก.พ. 2560 |

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -17 ก.พ. 2560 |

“สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ก.พ. -17 ก.พ. 2560 |

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิจ)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยู่อย่างชัดเจน หรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงินและบัญชี ความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กำแพงเพชร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |