previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 ส.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 ส.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 -26 ส.ค. 2558  นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการยุติธรรม,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ก.ย. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประกาศรับสมัคร | เว็บไซต์ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,600-13,860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,600-13,860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/บุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์/บุคคล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,600-13,860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการตลาด ทางการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     12,600-13,860 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท

เงื่อนไข :     ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร :     วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สำนักงานกิจการยุติธรรม:คลิกที่นี่
(เพิ่มเติม…)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •