previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 , บุคลากร 4 ,นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์),นิติกร 3 , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (ถึง 12 ม.ค.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 , บุคลากร 4 ,นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์),นิติกร 3 , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (ถึง 12 ม.ค.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2271-8000 E-mail: webmaster@oag.go.

รับปริญญาตรี-โท
เงื่อนไข :     เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

 

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 , บุคลากร 4 ,นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน 4 (เศรษฐศาสตร์),นิติกร 3 , นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
อัตราเงินเดือน :     ระดับ 4 10,190 บาท , ระดับ 3 8,340 บาท บาท
ประเภท :     ระดับ 4 และ ระดับ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง :     – ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     รายละเอียด ตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียด ตามภาคผนวก 2 แนบท้ายประกาศฯ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     รายละเอียด ตามภาคผนวก 5 แนบท้ายประกาศฯ

เงื่อนไข :     เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •