สัดส่วนคะแนนสอบ ตำรวจ (สายสอบ นสต.,ศชต.& สทส.8, สพฐ.10, บ.ตร.9)

สัดส่วนคะแนนสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (สายสอบ นสต.,ศชต.) และ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (สายสอบ สทส.8, สพฐ.10, บ.ตร.9) ภาค ก. เท่าไร ภาค ข. เท่าไร  ส่วนนี้เมื่อน้องๆ ทราบในส่วนนี้ก็จะทำให้ทราบความพร้อมของตัวเองว่าต้องเพิ่มเสริมส่วนไหน เพราะสอบแค่ผ่านนั้นไม่เพียงพอในการสอบข้าราชการตำรวจที่จะรับสมัครวันที่ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 2557 นี้ จากที่ผ่านมาในอดีตเมื่อลองดูคะแนนของผู้สอบผ่าน ปรากฎว่า..คะแนนเกาะกลุ่มกันแบบเฉียดเต็มกันทั้งนั้น เรียกว่าเฉือนคะแนนกันเพียงไม่กี่แต้มก็อาจจะไม่ได้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคเลย ไหนจะเรื่องเวลาในการเตรียมสอบที่หลังจากปิดรับสมัครวันที่ 13 ส.ค. 2557 ก็สอบทันทีในวันที่ 31 ส.ค. 2557 ตอนนี้ยังมีโอกาสที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อจะสู้กับคู่แข่งจำนวนมหาศาลได้ มีเท่าไรก็ต้องเทกันหมดหน้าตักทุ่มกันสุดตัวเพื่อจะได้เป็น ส.ต.ต. หรือ สิบตำรวจตรี…

012014-07-21_154435

**ข้อสอบเป็น ปรนัย 4 ตัวเลือก ข้อละ 1 คะแนน

สาย ปป. คอมพิวเตอร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายเทคนิค คอมพิวเตอร์ หมายถึง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน

ภาค ก. หมายถึง ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ภาค ข. หมายถึง ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ตารางติวสอบ นสต.,ศชต. และขรก.ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มเทคนิค คลิกที่นี่

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram