previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สอบท้องถิ่นสรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สอบท้องถิ่นสรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง

“สอบท้องถิ่นสรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง รวม
เจ้าพนักงานธุรการ 1,725
เจ้าพนักงานทะเบียน 84
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1,426
เจ้าพนักงานการคลัง 69
เจ้าพนักงานพัสดุ 1,940
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1,371
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 56
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 35
เจ้าพนักงานการเกษตร 19
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 36
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 515
พยาบาลเทคนิค 9
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 68
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 36
สัตวแพทย์ 28
นายช่างโยธา 2,368
นายช่างเขียนแบบ 251
นายช่างสำรวจ 195
นายช่างผังเมือง 42
นายช่างเครื่องกล 107
นายช่างไฟฟ้า 290
เจ้าพนักงานประปา 189
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 103
เจ้าพนักงานห้องสมุด 13
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 18
เจ้าพนักงานเทศกิจ 50
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 804
นักจัดการงานทั่วไป 139
นักทรัพยากรบุคคล 615
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 654
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 45
นิติกร 715
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 91
นักวิชาการเงินและบัญชี 537
นักวิชาการคลัง 122
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 192
นักวิชาการพัสดุ 283
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 475
นักประชาสัมพันธ์ 90
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 35
นักวิชาการเกษตร 232
นักวิชาการสาธารณสุข 277
พยาบาลวิชาชีพ 123
นักวิชาการสุขาภิบาล 268
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 48
นายสัตวแพทย์ 9
วิศวกรรมโยธา 425
สถาปนิก 100
นักผังเมือง 33
วิศวกรรมเครื่องกล 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 12
วิศวกรรมสุขาภิบาล 32
นักพัฒนาชุมชน 478
นักสังคมสงเคราะห์ 81
นักวิชาการศึกษา 1,417
บรรณารักษ์ 30
นักสันทนาการ 148
นักจัดการงานเทศกิจ 33
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 33
ครูผู้ดูแลเด็ก 70
ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) 255
ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 290
ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) 147
ครูผู้ช่วย (เคมี) 31
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์) 29
ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 139
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 73
ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) 52
ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) 45
ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 32
ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) 55
ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 222
ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) 44
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 33
ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 244
ครูผู้ช่วย (เกษตร) 16
ครูผู้ช่วย (คหกรรม) 26
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา) 20
ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) 36
ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) 19
ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 12
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) 17
ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) 7
ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) 1
รวม 21,563

 

ตำแหน่ง: สรุปอัตรารวมทั่วประเทศของแต่ละตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |