previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

“สอบท้องถิ่น – |

สอบท้องถิ่น 3,415 อัตรา เปิดรับสมัครสอบ

สรุปจากคลิป นายเชื้อ ฮั่นจินดา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก

1. การสอบโดย กสถ. ครั้งนี้ สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการ ประเภททั่วไป สามารถสมัครสอบไว้ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นประเภทวิชาการได้

2. กสถ. จะจัดสอบตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ รวม 85 ตำแหน่ง รวม 14,659 อัตรา
2.1 แบ่งเป็นสายทั่วไป 27 ตำแหน่ง รวม 8,306 อัตรา
2.2 แบ่งเป็นสายวิชาการ 58 ตำแหน่ง รวม 6,353 อัตรา

3. สายทั่วไป ตำแหน่งหลักๆที่ จะเปิดสอบ สายบัญชี สายการเงิน สายจัดเก็บรายได้ เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ , เจ้าพนักงานพัสดุ , เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย , นายช่างโยธา , นายช่างไฟฟ้า

4.สายวิชาการ ตำแหน่งหลักๆที่ จะเปิดสอบ ได้แก่ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสุขาภิบาล วิศวกรโยธา สถาปนิก สันทนาการ ครูผู้ช่วย (เอกภาษาอังกฤษ – เอกภาษาไทย – เอกคหกรรม – เอกคณิตศาสตร์)

5. ตำแหน่งอื่นๆ จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง รายชื่อข้างต้นเป็นการยกตัวอย่างตำแหน่งหลักๆ ที่ อปท. มีความต้องการเร่งด่วน

6. สำหรับคำถามว่าเมื่อใด จะเปิดรับสมัคร ขอให้รอติดตามการประชุมในวันที่ 25 มกราคมนี้

7. ความเห็นส่วนตัวของ ป.เชื้อ คาดว่า “มีนาคมนี้ จะได้เริ่มกระบวนการรับสมัครสอบ”

8. วันที่ 25 มกราคม 2560 จะมีการประชุม กสถ. อีกครั้ง จะติดตามการทำสัญญาระหว่างกรมฯ กับมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ

9. ขั้นตอนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยมาเป็นหน่วยงานกลางจัดสอบ มีแนวโน้มจะเป็น “มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ที่ได้รับหน้าที่นี้

หนังสือความคืบหน้าการดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง: คัดเลือกม.จัดสอบท้องถิ่น3,415อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สอบท้องถิ่น :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |