previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สสจ.สกลนคร: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 05 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สสจ.สกลนคร: เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์ (ถึง 05 ก.พ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักเทคนิคการแพทย์(สสจ.สกลนคร)
อัตราเงินเดือน :     0 บาท
ประเภท :     กลุ่มงานบริการ,กลุ่มงานบริหารทั่วไป,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส,ปริญญาตรี
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องทั่วไป/ที่เกี่ยวข้องเฉพาะตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ หรือทั้งสองวิธี

– ทักษะ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในเรื่องคุณลักษณะส่วนบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
   
เปิดรับสมัคร :     วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สสจ.สกลนคร:คลิกที่นี่