previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider
. . .

สภากาชาดไทย: เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง – -)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สภากาชาดไทย: เจ้าหน้าที่สถิติ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ธุรการ (ถึง – -)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่ง ขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 
 1. เจ้าหน้าที่สถิติ 3-5 หน่วยสนับสนุนวิชาการและการวิจัยฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท
 
 – วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ หรือสขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5 หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท
 
 – วุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษา
 
 3. ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 6,100 บาท จำนวน 3 อัตรา
 
 – วุฒิประกาศนียบัตรพยาบาล
 
 4. เภสัชกร 3-6 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
 – วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต
 
 5. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4 หน่วยเหรียญกาชาด ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,300 บาท
 
 – วุฒิปวช. และ ปวส.พาณิชยการ ทุกสาขา
 
 ผู้ ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย และ  http://www.redcross.or.th  (ผู้สมัครทางเว็บไซต์กรุณาติดต่อเจ้าหน้ที่ หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ใบสมัครจะไม่ถูกติดต่อเจ้าหน้าที่ หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ใบสมัครจะไม่ถูกพิจารณา) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 2256 4054, 0 2256 4058 หรือ  http://www.redcross.or.th ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วุฒิปวช.-ปวส.และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 100 บาท วุฒิปริญญาตรี 150 บาท

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สภากาชาดไทย:คลิกที่นี่l

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •