previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ 16 ส.ค. -22 ส.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบ 16 ส.ค. -22 ส.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) าและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร าประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจดจ้างเป็ฯลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ครูผู้สอน (โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) จำนวน 15 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่สมัครตามประกาศนี้
 2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ./ กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
 3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

อัตรว่าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน (โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) จำนวน 15 อัตรา ดังนี้

 • วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา
 • วิชาเอกวิทยาษสตร์ 2 อัตรา
 • วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
 • วิชาเอกสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
 • วิชาเอกภาษาอังฏฤษ 1 อัตรา
 • วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา
 • วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา
 • วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |