previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ 11 ก.ค. -17 ก.ค. 2560

“สพฐ เปิดรับสมัครสอบ 11 ก.ค. -17 ก.ค. 2560

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างให้มาปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรีน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 3 อัตรา ได้รับอัตราค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท/เดือน ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุณีราษฎร์สามัคคี) อำเภอศีขรภูมิ

2. โรงเรียนบ้านสะโน / บ้านหนองขนาด อำเภอศีขรภูมิ

3. โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา/ เบ้านหนองแคน อำเภอสำโรงทาบ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 สำนักงานเขตถื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้วนวันหยุดราชการ) ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม

ตำแหน่ง: โครงการคืนครูให้นักเรียน
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |