previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สพฐ -ไม่กำหนด |เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สพฐ -ไม่กำหนด |เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

“สพฐ -ไม่กำหนด |เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559

สพฐ เปิดรับสมัครสอบ

จากหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1270
เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คร้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5881) ได้แจ้างกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 มาเพื่อทราบ ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และให้โอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษษธิการจังหวัด ของจังหวัดนั้นๆ ประกอบกับอาจมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสอบซึ่งต้องรอความชัดเจนในระดับนโยบาย จึงให้เลื่อนการสอบแข่งขันดังกล่าวไปก่อน

ตำแหน่ง: เลื่อนสอบ!! ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สพฐ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สพฐ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |