. . .

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก

ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจ้างโครงการ
—————————————————

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 เลขานุการ จำนวน ๑ อัตรา
1.2 บริหารงานข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
1.3 บริหารงานเบิกจ่าย จำนวน 1 อัตรา
1.4 สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร
1. การรับสมัคร 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ศปก.ทชค.)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ตุลาคม 2559 ที่ www.codi.or.th
3. สอบสัมภาษณ์ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00น.-16.00น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง (ศปก.ทชค.)
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 ตุลาคม 2559 www.codi.or.th
 

ตำแหน่ง: เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 6 ต.ค. 2559
สอบวันที่: 10 ต.ค. 2559
ประกาศผลสอบ: 12 ต.ค. 2559

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2559 |หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บัญชี,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ด้วยทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัต้งานของสถาบัน โดยเปิดรับสมัครทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานยุทธ์ศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน)
เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานยุทธ์ศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน จำนวน 2 อัตรา (สำนักงานภาคเหนือ 1 อัตรา / สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อัตรา )
เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา (สำนักการเงินและบัญชี)
นิติกร จำนวน 2 อัตรา (สำนักอำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผู้สนใจสามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในวันเวลาราชการ หรือทางไปรษณีตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้,เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บัญชี,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  ,mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 15 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |5 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 1 เม.ย. -8 เม.ย. 2559 |วิศวกร,สถาปนิก,ปฏิบัติการชุมชน,บริหารงานทั่วไป,บริหารงานนโยบายและแผน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: วิศวกร,สถาปนิก,ปฏิบัติการชุมชน,บริหารงานทั่วไป,บริหารงานนโยบายและแผน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 27 ม.ค. -29 ก.พ. 2559 |เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -15 ก.พ. 2559 |บริหารข้อมูล,บริหารงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: บริหารข้อมูล,บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2558  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคลากร

โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง

(Community-based Livelihood Support for Urban Poor)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานในโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนจนเมือง ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก กิจกรรมโครงการ คือ การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูชุมชนคนจนเมืองที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ประมาณ 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี รายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี จำนวน 1ตำแหน่ง

ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ

1 จัดทำรายงานทางการเงินประจำปี ตามมาตรฐานทั่วไป

2 จัดทำรายงานทางการเงิน ตามที่ ธนาคารโลกกำหนด

3 บริหารจัดการการเงินการบัญชีงบประมาณ การตรวจสอบ ของสำนักงาน และ โครงการย่อย ให้เป็นไปตามที่กำหนด

คุณสมบัติ

1 จบปริญญาตรี ด้านการเงิน บัญชี

2 มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป

3 สามารถใช้โปรแกรมบัญชี QuickBookได้เป็นอย่างดี

4 มีประสบการณ์ทำงานการเงินและบัญชี กับโครงการพัฒนาชุมชน ของ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ ธนาคารโลก หรือองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 สามารถปฏิบัติงานในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายในต่างจังหวัดได้
 

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่ tpansa @ gmail.com หรือ supdoc2044 @ gmail.com ภายในวันที่ 30กันยายน 2558

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 2ตุลาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นางกัญประภัทธิ์ แสงทองอร่ามโทร. 081 938 7112

ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 15 -25 ก.ย. 2558  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

ด้วย สำนักงานภาคกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน เริ้มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 – กันยา 2558 โดยเปิดรับสมัครทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศ | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -21 ก.ย. 2558  บริหารงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ด้วยสำนักสนับสนุนสภาองค์กรชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เดือร ตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 โดยเปิดรับสมัครทั่วไป

ตำแหน่ง: บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศ | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -14 ส.ค. 2558  สถาปนิก

ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -11 ส.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  mail  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ส.ค. 2558
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -21 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :email  

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายแจ้งความจำนงในการสมัคร พร้อมรายละเอียดส่วนตัว และประวัติการทำงานมาทางอีเมล์ที่supdoc2014@gmail.com, tpansa@gmail.com ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

สถาบันฯ จะคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ภายในวันที่ 23กรกฎาคม 2558 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 หรือก่อนหน้านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางกัญประภัทธิ์ แสงทองอร่ามโทร. 02-378-8346, 081-938-7112

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศรับสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้ -23 ก.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,นิติกร,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,นิติกร,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และโปรดระบุรหัสตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน ให้ครบถ้วน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชั้น 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.ฯ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมคำชี้แจงในการรับสมัครงานได้ที่ www.codi.or.th โดยส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่ สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ชั้น 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.ฯ 10240 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน” สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารสมัครส่งภายหลังวันปิดสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์ สอบถามได้ที่หมายเลข 02378 8300-9 ต่อ 8384, 8265 และ 8952

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 ก.ค. 2558
สอบวันที่: 07 ส.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 17 ส.ค. 2558
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ACTGROUP > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2559 |เลขานุการ,บริหารงานข้อมูล,บริหารงานเบิกจ่าย,สถาปนิก

เรื่องล่าสุด