สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2559 |หลายตำแหน่ง

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 1. นักจัดการงานทั่วไป
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. นิติกร
 4. นักจัดการงานทั่วไป
 5. บรรณารักษ์
 6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 8. นักวิชาการเงินและบัญชี
 9. นักวิชาการพัสดุ
 10. นักจัดการงานทั่วไป
 11. นักนิติวิทยาศาสตร์
 12. ช่างภาพการแพทย์

อัตราค่าจ้าง

 1. ตำแหน่งที่รับสมัครคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กำหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท)
 2. ตำแหน่งที่รับสมัครคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กำหนดอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 700 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท)

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram