. . .

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์: พนักงานรักษาศพ (ถึง 14 ก.พ.)

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สถาบันนิติวิทยาศาสตร์: พนักงานรักษาศพ (ถึง 14 ก.พ.)
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศรับสมัคร :     พนักงานราชการ         
ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานรักษาศพ
อัตราเงินเดือน :     6,410 , 7,370 บาท
ประเภท :     พนักงานราชการทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวช.
– ม.ศ.3 , ม.3 , ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา และมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งได้รับการจัดจ้าง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยแพทย์ในการผ่าศพ ชันสูตรพลิกศพ และทำหน้าที่ในการดูแล เฝ้าระวังรักษาศพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่ง ทดสอบความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ความรู้ทั่วไปด้านนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และความรู้ในหลักการปฏิบัติช่วยแพทย์ในการผ่าศพ ชันสูตรพลิกศพ และการดูแลเฝ้าระวังรักษาศพ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม

1.มีความซื่อสัตย์ สุจริต 2.มีใจรักและไม่รังเกียจงานที่ทำ 3.ไม่ปฏิบัติตนผิดกฎหมายรวมถึงศีลธรรมอันดีของสังคม 4.มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ร่วมงานได้ดี 5.มีความรู้และความสามารถในการป้องกันตนเองและผู้ร่วมงานจากโรคติดเชื้อได้เป็นอย่างดี 6.มีความเสียสละ ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง 7.สามารถทำงานนอกเวลาราชการในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนได้
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นใดที่เห็นว่าเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน :     ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   
เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ดูประกาศคลิกที่นี่
website สถาบันนิติวิทยาศาสตร์:คลิกที่นี่

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สถาบันนิติวิทยาศาสตร์: พนักงานรักษาศพ (ถึง 14 ก.พ.)

เรื่องล่าสุด