previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

สคบ เปิดรับสมัครสอบ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > สคบ เปิดรับสมัครสอบ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

“สคบ เปิดรับสมัครสอบ 10 มี.ค. -18 มี.ค. 2559 |นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สคบ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
และตำแหน่งนิติกร
————————————-
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-18 มีนาคม 2559
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-3480

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนต่างประเทศ)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

ตำแหน่งนิติกร
ประจำกองกฎหมายและคดี
จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

————————————-

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบรับรองแพทย์
5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สคบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ใบสมัคร |