สอบท้องถิ่น

ประกาศเพื่อทราบ….สกย และ ม.เกษตร ได้หารือว่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองเพื่อความปลอดภัย การจัดสอบครั้งนี้จะเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. สำหรับประกาศอย่างเป็นทางการจะขึ้นนำเว็บอีกครั้ง