previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ศูนย์ทหารราบ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |นายทหารประทวน อัตรา ส.อ.

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ศูนย์ทหารราบ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |นายทหารประทวน อัตรา ส.อ.

“ศูนย์ทหารราบ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ม.ค. -31 ม.ค. 2560 |นายทหารประทวน อัตรา ส.อ.

ศูนย์ทหารราบ เปิดรับสมัครสอบ

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 300 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร.
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์
เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมาย
ให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ

2.1เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย
1 ปีหรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ
ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค. 60 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปีนับปี พ.ศ. เป็นหลัก
(การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบันลบ พ.ศ. เกิด) และ (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษา
วิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 30 เม.ย.60)
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)ตำแหน่ง: นายทหารประทวน อัตรา ส.อ.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,000-
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์ทหารราบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ศูนย์ทหารราบ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |