ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ –  ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ..ไม่ต้องสอบ

“ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ –  ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ..ไม่ต้องสอบ

ตำแหน่ง: ได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีพิเศษ..ไม่ต้องสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ลูกจ้างท้องถิ่นไม่ต้องสอบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram