previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,970-15,210
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 7,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 24 มิ.ย. -22 ก.ค. 2559 |ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 7,700-9,210
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |นักจดหมายเหตุ

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักจดหมายเหตุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,970-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |นักเอกสารสนเทศ

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 22,950-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 77,000-9,210
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งบรรณารักษ์ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านบรรณารักษ์
ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ ป.โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านบรรณารักษ์ ฝ่ายจัดการฯ
ด้านนักเอกสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คอมพิวเตอร์
ทักษะ/สมรรถนะ : คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดอัตโนมัติ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,520-22,950
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ค. -31 พ.ค. 2559 |ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 7,700-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 มี.ค. -22 เม.ย. 2559 |บรรณารักษ์,นักเอกสารสนเทศ

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อัตราเงินเดือน : 17520-22950 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
– ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านบรรณารักษ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ทักษะ/สมรรถนะ : คอมฯ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข


ชื่อตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 22950 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิ ป.โท ด้านสารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ทักษะ/สมรรถนะ : คอมฯ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: บรรณารักษ์,นักเอกสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,520-22,950
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 3 ก.พ. -14 ก.พ. 2559 |นักวิชาการศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,120-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพฯ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้ -23 ธ.ค. 2558  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ


 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,970-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 ส.ค. -30 ก.ย. 2558  อาจารย์

ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 32,300
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 -31 ส.ค. 2558  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ระดับการศึกษา: ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 7,700
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กทม.
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ส.ค. -04 ก.ย. 2558  นักเอกสารสนเทศ

ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,970-22,950
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร |

“ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 15 ส.ค. -04 ก.ย. 2558  นักเอกสารสนเทศ

ตำแหน่ง: นักเอกสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 10,970-22,950
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.เกษตรศาสตร์ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.เกษตรศาสตร์
ประกาศรับสมัคร |