previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.พ. 2560

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.พ. 2560

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, SPSS
๔. มีความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออก
๕. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
๖. มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานที่ดี และมีใจรักงานบริการ
๗. มีประสบการณ์ด้านการจัดโครงการ หรือกิจกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๘. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการและประสานงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒. ดำเนินการตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรบุคคล
๔. จัดทำรายงานผลและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : –
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : คะแนนสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และคะแนนรวมแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ตำแหน่ง: บุคลากร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |