previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |ช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |ช่างไฟฟ้า

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ 8 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |ช่างไฟฟ้า

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
2.เพศชาย ทั้งนี้ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel)
5.หากมีประสบการณ์ด้าน ระบบปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
7.ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานระบบปรับอากาศ แบบแยกส่วนและระบบรวมศูนย์ (chiller)
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียนและปฏิบัติ ความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : หากมีประสบการณ์ด้าน ระบบปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ม.มหิดล :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |