. . .

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 เม.ย. -15 พ.ค. 2559 |นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 เม.ย. -15 พ.ค. 2559 |นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
แชร์ให้เพื่อน
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 เม.ย. -15 พ.ค. 2559 |นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นกรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ให้บริการรักษาด้านกิจกรรมบำบัดด้วยของเล่นบำบัด
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามรายละเอียดที่ประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

ตำแหน่ง: นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน ม.มหิดล :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ม.มหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
แนวข้อสอบงานราชการเปิดรับสมัครสอบ > งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เปิดสอบ > ม.มหิดล เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 8 เม.ย. -15 พ.ค. 2559 |นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เรื่องล่าสุด